Τεχνικές Πληροφορίες

Στο τμήμα αυτό περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τις ρυθμίσεις που απαιτούνται ώστε να γίνει βέλτιστη χρήση αυτής της ιστοσελίδας του ομίλου Bayer.

 

Προγράμματα Περιήγησης (Browsers)

Μπορείτε να δείτε καλύτερα αυτή την ιστοσελίδα με τις τελευταίες εκδόσεις των προγραμμάτων περιήγησης, όπως Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari ή Opera.

 

Ειδικές λειτουργίες

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες στην ιστοσελίδα αυτή, όπως η περιοχή λήψης, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το JavaScript και να εξασφαλίσει ότι το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δέχεται cookies για αυτόν τον ιστότοπο. Δήλωση Απορρήτου

 

Διαδραστικά πολυμέσα

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ευρύ φάσμα των διαδραστικών πολυμέσων και του υλικού που περιέχεται στη σελίδα (π.χ. αρχεία ήχου και βίντεο), το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να απαιτεί πρόσθετα προγράμματα, όπως το Adobe Flash Player.

Οι εταιρικές εκδόσεις και άλλο πληροφοριακό υλικό είναι διαθέσιμα για αποθ΄’ηκευση στο σκληρό σας σε μορφή PDF. Τα αρχεία αυτά είναι δυνατό να αναγνωστούν ενδεικτικά με το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από το διαδίκτυο.

 

Ασφάλεια

Η κρυπτογράφηση SSL χρησιμοποιείται για την ασφαλή μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων. Δήλωση Απορρήτου