Περιβάλλον

Προσέχουμε και προστατεύουμε

Εταιρεία και εργαζόμενοι σεβόμενοι το περιβάλλον, υιοθετούμε πρακτικές που μειώνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση και εξοικονομούν πολύτιμους ενεργειακούς πόρους, ενώ πραγματοποιούμε περιβαλλοντικές δράσεις σε συνεργασία με διάφορους φορείς (καθαρισμός ακτών και πάρκων, δενδροφύτευση κτλ)