Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων


 

Η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων μας, των εταιρικών συνεργατών και των προμηθευτών που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας και είναι υπό την εποπτεία της Bayer, αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη καθήκοντα της εταιρείας. Αυτό συνεπάγεται την αποτροπή ατυχημάτων κατά την τέλεση των επαγγελματικών καθηκόντων, την πρόληψη ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία, την εκτίμηση πιθανών κινδύνων, διασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνου και δημιουργώντας ένα υγειές εργασιακό περιβάλλον. Η συχνότητα ατυχημάτων στο χώρο εργασίας έχει μειωθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Η εντατική εκπαίδευση των εργαζόμενων και των συνεργατών μας συνέβαλε σημαντικά σε αυτή την επιτυχία το 2016.

 

Η Βayer Ελλάς εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης της Υγείας και Ασφάλειας και διαθέτει πιστοποιημένη ομάδα πρώτων βοηθειών και ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών ενώ παρέχει in house ετήσιο μυοσκελετικό και οφθαλμολογικό έλεγχο σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε οθόνες οπτικής απεικόνισης. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για σοβαρά θέματα υγείας, οργανώνονται θεματικές ημερίδες στη διάρκεια της χρονιάς. Η Ημέρα Ασφάλειας αποτελεί για την εταιρεία σημείο αναφοράς, και διοργανώνονται εκπαιδεύσεις για οδική και ατομική ασφάλεια όχι μόνο των εργαζομένων αλλά και των οικογενειών τους, όπως για παράδειγμα την ορθή χρήση των παιδικών καθισμάτων στα αυτοκίνητα.

 

Η εταιρεία τοπικά εφαρμόζει το Behavioral Safety Program που εμπλέκει και δεσμεύει τους εργαζόμενους στην καλλιέργεια ασφαλούς κουλτούρας.