• Επιστήμη Για Μία Καλύτερη Ζωή

    Η Bayer Ελλάς ενδιαφέρεται και φροντίζει για τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό και όλα αυτά τα χρόνια μαζί με τους εργαζόμενους στην εταιρία ακολουθεί κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές, υποστηρίζοντας τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.

Υγεία και Κοινωνία

Στηρίζουμε την Ελληνική Κοινωνία

Όλα τα χρόνια, η Bayer Ελλάς μαζί με τους εργαζόμενους της ακολουθεί κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές, υποστηρίζοντας την Ελληνική Κοινωνία. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, η υποστήριξη των συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη έχει αποκτήσει υψηλή σημασία και αποτελεί προτεραιότητα μας.

Περισσότερα

Εθελοντισμός

Περιβάλλον

Προσέχουμε και προστατεύουμε

Εταιρεία και εργαζόμενοι σεβόμενοι το περιβάλλον, υιοθετούμε πρακτικές που μειώνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση και εξοικονομούν πολύτιμους ενεργειακούς πόρους, ενώ πραγματοποιούμε περιβαλλοντικές δράσεις σε συνεργασία με διάφορους φορείς (καθαρισμός ακτών και πάρκων, δενδροφύτευση κτλ)

Περισσότερα