Προϊόντα ανά κατηγορία

Τα προϊόντα της Bayer στην Ελλάδα

Η Bayer Ελλάς διαθέτει στην Ελληνική αγορά πληθώρα προϊόντων στους τρεις Επιχειρηματικούς τομείς που δραστηριοποιείται.

 

Επισκεφθείτε τις σελίδες "Τομέας Φαρμάκων", "Τομέας Επιστήμης Γεωργίας" και "Τομέας Υγείας Καταναλωτών" για να ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα προϊόντα στη χώρα μας.