• Επιστήμη Για Μία Καλύτερη Ζωή

     

    Η Bayer είναιη μόνη εταιρεία παγκοσμίως που ερευνά ταυτόχρονα τη βελτίωση της υγείας  των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών. Η συστηματική και εντατική συνεργασία μεταξύ των ερευνητών από όλους τους τομείς  παρέχει μια νέα ώθηση στην ανάπτυξη της εταιρείας.

     

Τομέας Φαρμάκων

Από το 1881, η Bayer ερευνά, αναπτύσσει, παρασκευάζει και διαθέτει καινοτόμα προϊόντα, για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία πληθώρας νοσημάτων. Έτσι, η εταιρεία συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Τομέας Επιστήμης Γεωργίας

Ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας προσφέρει στους πελάτες του μια εξαιρετική γκάμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων σπόρων υψηλής αξίας, καινοτόμων λύσεων φυτοπροστασίας που βασίζονται σε χημικούς και βιολογικούς τρόπους δράσης, και εκτεταμένο δίκτυο υποστηρικτικών υπηρεσιών για μία σύγχρονη, βιώσιμη γεωργία. Η εταιρεία επιπλέον δραστηριοποιείται και σε μη γεωργικές εφαρμογές.

Διαβάστε περισσότερα εδώ