ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Bayer αναγνωρίζει τη σημασία της διαφύλαξης της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και την αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα. Με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την πολιτική της εταιρείας μας συλλογής, διαφύλαξης, επεξεργασίας και διαβίβασης προσωπικών δεδομένων.


Συλλογή στοιχείων


Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα χωρίς να μας κοινοποιείτε προσωπικά σας δεδομένα. Κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, ορισμένα δεδομένα αυτομάτως φυλάσσονται στους servers μας για λόγους ασφαλείας, όπως για παράδειγμα το όνομα του παρόχου διαδικτύου (internet provider), η ιστοσελίδα μέσω της οποίας ο χρήστης συνδέθηκε με την ιστοσελίδα μας και οι ιστοσελίδες τις οποίες αυτός επισκέπτεται με αφετηρία τη δική μας, καθώς και η διεύθυνση ΙΡ του χρήστη (IP address). Αυτά τα δεδομένα, παρόλο που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εντοπισμό του χρήστη, δεν χρησιμοποιούνται γι' αυτό τον σκοπό παρά μόνον για στατιστικούς λόγους, ενώ ο χρήστης παραμένει ανώνυμος. Όσον αφορά δεδομένα τα οποία δίνονται σε τρίτους, για λόγους για τους οποίους έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, η Bayer έχει εξασφαλίσει, τεχνικά και οργανωτικά, την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.


Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων


Προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, μέσω συμπλήρωσης καταστάσεων ή αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, μόνο εφόσον μας τα χορηγήστε εσείς, για παράδειγμα στο πλαίσιο εγγραφής σας ή παραγγελίας προϊόντων ή υπηρεσιών ή αιτήματος ή ερωτήματός σας αναφορικά με αυτά. Η βάση δεδομένων και το περιεχόμενό της παραμένουν στην εταιρεία μας και τους επεξεργαστές δεδομένων ή στους servers που ενεργούν για λογαριασμό μας. Σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούνται προσωπικά δεδομένα του χρήστη από εμάς ή από προστηθέντες μας προς χρήση σε οιονδήποτε τρίτο και με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός εάν ο χρήστης συναινεί προς τούτο ή εφόσον υποχρεούμαστε νομικά να το κάνουμε. Διασφαλίζουμε τον έλεγχο και την ευθύνη για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων που μας κοινοποιείτε. Κάποια από τα δεδομένα μπορεί να αποθηκευθούν ή να τύχουν επεξεργασίας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές χωρών με διαφορετική έννομη τάξη, όπως οι ΗΠΑ, όπου οι νόμοι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να διαφέρουν από εκείνους της χώρας σας. Στις περιπτώσεις αυτές θα διασφαλίσουμε ότι υφίστανται τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα, ώστε να απαιτηθεί από τον επεξεργαστή των πληροφοριών στην εκάστοτε χώρα η τήρηση προστατευτικών μέτρων αναφορικά με τα στοιχεία ισοδύναμα προς εκείνα που ισχύουν στη χώρα στην οποία διαμένετε.


Σκοπός συλλογής και Διατήρηση Δεδομένων


Τα δεδομένα που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό για τον οποίο έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικά από το νόμο. Διατηρούμε προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίον μας τα παρείχατε ή για όσο χρονικό διάστημα μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας , εκτός εάν επιβάλλεται διαφορετικά από το νόμο


Δικαίωμα Πρόσβασης, Διόρθωσης, Διαγραφής και Ανάκλησης Συγκατάθεσης


Πρέπει να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση που έχετε δώσει προσωπικά σας δεδομένα σε ιστότοπο της εταιρείας μας έχετε οποτεδήποτε το δικαίωμα αναθεώρησης, μεταβολής και διαγραφής τους. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση προσωπικών σας δεδομένων στο μέλλον. Στις παραπάνω περιπτώσεις (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής) αποστείλατε e-mail στη διεύθυνση επικοινωνίας που αναφέρεται παρακάτω.


Διατήρηση Δεδομένων


Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα παρείχατε ή για όσο χρονικό διάστημα μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν επιβάλλεται διαφορετικά από το νόμο.


Χρήση των cookies


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "Cookies". Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στο σκληρό σας δίσκο μέσω του προγράμματος περιήγησης. Αποθηκεύουν ορισμένες πληροφορίες (π.χ. τις προτιμώμενες ρυθμίσεις γλώσσας ή τοποθεσίας), τις οποίες μπορεί να μεταφέρει ξανά το πρόγραμμα περιήγησής σας σε εμάς μετά την επόμενη πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας (ανάλογα με τη διάρκεια ζωής του cookie).

Χρησιμοποιούμε δύο κατηγορίες Cookies: (1) Cookies που απαιτούνται για τεχνικούς λόγους, χωρίς τα οποία θα μειωνόταν η λειτουργικότητα του ιστοτόπου μας και (2) Προαιρετικά cookies:

Cookies που απαιτούνται για τεχνικούς λόγους


Προαιρετικά Cookies

 

Χρησιμοποιούμε τα προαιρετικά cookies μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Κατά την πρώτη σας πρόσβαση στον ιστότοπό μας, θα εμφανιστεί ένα banner στην ιστοσελίδα μας, ζητώντας σας να μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση προαιρετικών cookies. Εάν δοθεί η συγκατάθεσή σας, θα θέσουμε ένα cookie στον υπολογιστή σας και το banner δεν θα εμφανίζεται πια για τη διάρκεια ζωής αυτού του cookie. Μετά από αυτή την περίοδο ή αν διαγράψετε ενεργά το cookie, το banner θα εμφανιστεί ξανά την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας και θα σας ζητηθεί εκ νέου να δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση προαιρετικών Cookies ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας την αντίστοιχη επιλογή στον παραπάνω πίνακα. Φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας χωρίς να χρησιμοποιούνται καθόλου cookies (συμπεριλαμβανομένων των cookies για τεχνικούς λόγους). Στο πρόγραμμα περιήγησής σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να περιορίσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των Cookies. Ωστόσο, αυτό μπορεί να έχει κάποιο αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργικότητα και την ευχρηστία του ιστότοπού μας. 

 

Ασφάλεια

 

Η Bayer λαμβάνει τεχνικής και οργανωτικής φύσεως προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να προστατεύσει τα δεδομένα σας από τυχαία ή ηθελημένη χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Στο πλαίσιο της συλλογής και της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, όλα τα στοιχεία που μας διαβιβάζονται κωδικοποιούνται προς αποφυγή κατάχρησής τους από τρίτα πρόσωπα. Οι διαδικασίες ασφαλείας μας συνεχώς αναθεωρούνται με βάση τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

 

Παιδιά

 

Με γνώμονα τη σπουδαιότητα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών ειδικά σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον, δε συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε ή χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με κάποιο φυσικό πρόσωπο για το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 13 ετών, χωρίς τη διαγνωστέα συναίνεση του / της νόμιμου εκπροσώπου. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του ανηλίκου παιδιού έχει το δικαίωμα, να ζητήσει να δει τις σχετικές πληροφορίες που έχει παράσχει ο κάτω των 13 ετών ανήλικος, καθώς και να ζητήσει να διαγραφούν.

 

Website Analysis/ Aνάλυση ιστού

 

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Ηνωμένες Πολιτείες ("Google").

Με βάση την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, η Google θα αναλύσει τη χρήση του ιστοτόπου μας εκ μέρους μας. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, τα cookies που περιγράφονται με λεπτομέρεια στον παραπάνω πίνακα. Οι πληροφορίες που συλλέγει η Google σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπού μας (π.χ. η παραπομπή URL, ποιες ιστοσελίδες επισκέπτεστε, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τις ρυθμίσεις γλώσσας, το λειτουργικό σας σύστημα, την ανάλυση οθόνης) θα μεταφερθούν σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου θα αποθηκευτούν και θα αναλυθούν. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα θα τεθούν στη διάθεσή μας σε ανώνυμη μορφή. Σε αυτήν τη διαδικασία, τα δεδομένα χρήσης σας δεν θα συνδέονται με την πλήρη διεύθυνση IP σας. Έχουμε ενεργοποιήσει στον ιστότοπό μας τη λειτουργία ανωνυμοποίησης IP που προσφέρεται από την Google, ώστε να διαγραφούν τα τελευταία 8 ψηφία (τύπου IPv4) ή τα τελευταία 80 bits (πληκτρολογήστε IPv6) της διεύθυνσης IP. Επιπλέον, η Google είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Ασφάλεια Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων EU-US Privacy Shield, η οποία εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων από την Google στις ΗΠΑ.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση της ανάλυσης ιστού ανά πάσα στιγμή, είτε με τη λήψη και την εγκατάσταση μιας προσθήκης προγράμματος περιήγησης που προσφέρεται από την Google είτε με τη διαχείριση των συγκαταθέσεων σας στον παραπάνω πίνακα [εισαγάγετε το anker-link στον παραπάνω πίνακα με τα προαιρετικά Cookie], όπου ένα opt-out cookie θα οριστεί. Και οι δύο επιλογές θα εμποδίσουν τη χρήση της ανάλυσης ιστού, μόνο εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης στο οποίο εγκαταστήσατε το plugin και εάν δεν διαγράψετε το opt-out cookie.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Analytics, μπορείτε να ανατρέξετε στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, στις αρχές ασφάλειας και απορρήτου του Google Analytics και στην Πολιτική Απορρήτου της Google.

 

Online behavioral advertising/ Διαδικτυακή διαφήμιση με βάση την επισκεψιμότητα

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποίει το Doubleclick, μία υπηρεσία διαφήμισης της Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Ηνωμένες Πολιτείες ("Google").

H Google θα αναλύσει τη χρήση αυτού του ιστοτόπου από εσάς. Γι’ αυτό το σκοπό, χρησιμοποιούμε τα cookies που αναφέρονται με περισσότερη λεπτομέρεια στον παραπάνω πίνακα. Αυτές οι πληροφορίες που συλλέγονται από τη Google σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπού μας (π.χ. η παραπομπή URL, ποιες ιστοσελίδες επισκέπτεστε, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τις ρυθμίσεις γλώσσας, το λειτουργικό σας σύστημα, την ανάλυση οθόνης) θα μεταφερθούν σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου θα αποθηκευτούν και θα αναλυθούν. Εμείς και η Google θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να προσαρμόσουμε με καλύτερο τρόπο τις διαφημίσεις που απευθύνονται σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας, για να μειωθεί η συχνότητα που βλέπετε την ίδια διαφήμιση, για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα προωθητικών ενεργειών και για να κατανοηθεί ορθότερα η συμπεριφορά των επισκεπτών, αφότου έχουν δει μία συγκεκριμένη διαφήμιση. Όταν επισκέπτεστε άλλον ιστότοπο του ''Google Display Network'', προσαρμοσμένα pop-ups ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας θα εμφανίζονται σε εσάς, με βάση τις πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί στον ιστότοπό μας.

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτού του τύπου ανάλυσης ανά πάσα στιγμή, είτε με τη διαχείριση των συγκαταθέσεων σας στον παραπάνω πίνακα, όπου ένα opt-out cookie θα οριστεί είτε με τη λήψη και την εγκατάσταση μιας προσθήκης προγράμματος περιήγησης που προσφέρεται από την Google. Και οι δύο επιλογές θα εμποδίσουν τη χρήση της ανάλυσης ιστού, μόνο εάν χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης στο οποίο εγκαταστήσατε το plugin και εάν δεν διαγράψετε το opt-out cookie.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google Doubleclick, μπορείτε να ανατρέξετε στις Αρχές Προστασίας για τη Διαφήμιση της Google.

 

Επικοινωνία

 

Η Bayer έχει δεσμευτεί να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα στους ιστοτόπους της στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παρατηρήσεις αναφορικά με την πολιτική διαχείρισης προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας, επικοινωνήστε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

infoprivacy@bayer.com 

 

 Ή επικοινωνήστε με το νομικό τμήμα της εταιρείας μας:

Σωρού 18-20, 15125

Μαρούσι, Αττική

Τηλ. 210 6187531 & 210 6187647

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Bayer AG

Eva Gardyan-Eisenlohr

Τηλ: +49 (0) 30 468 16924

E-Mail