27 Απριλίου 2017

Δυναμική έναρξη του έτους για την Bayer

Οι πωλήσεις του Ομίλου σημείωσαν άνοδο κατά 11,7% (προσαρμογή συναλλαγματικών ισοτιμιών & χαρτοφυλακίου: 9,4%) στα 13.244 εκατομμύρια ευρώ / Τα κέρδη EBITDA χωρίς τα έκτακτα αυξήθηκαν κατά 14,9% στα 3.893 εκατομμύρια ευρώ / Δυναμική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς / Ιδιαίτερα θετική πορεία στον Τομέα των Φαρμάκων / Σημαντική αύξηση των πωλήσεων και των κερδών στην Covestro / Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 37,9% στα 2.083 εκατομμύρια ευρώ / Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 11,5% στα 2,62 ευρώ / Αυξημένες προβλέψεις για τον Όμιλο το 2017, κυρίως λόγω της απόδοσης της Covestro

Ο Όμιλος Bayer ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία το 2017, καταγράφοντας δυναμική αύξηση των πωλήσεων και των κερδών κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. "Στον Τομέα των Φαρμάκων, ωφεληθήκαμε πάλι από την πολύ καλή πορεία των βασικών αναπτυξιακών προϊόντων μας", δήλωσε ο κ. Werner Baumann, Διευθύνων Σύμβουλος της Bayer, παρουσιάζοντας την Πέμπτη την ενδιάμεση έκθεση για το πρώτο τρίμηνο. Οι τομείς Υγείας των Καταναλωτών, Γεωργίας και Κτηνιατρικών επίσης κατέγραψαν αύξηση των πωλήσεων και των κερδών EBITDA εκτός των έκτακτων. Η Covestro κατέγραψε σημαντική αύξηση πωλήσεων και κερδών. Ωθούμενη από τα αποτελέσματα της Covestro, η Bayer αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τα αποτελέσματα του Ομίλου το 2017.


Οι πωλήσεις του Ομίλου Bayer κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 11,7%, φθάνοντας στα 13.244 εκατομμύρια ευρώ (1ο τρίμηνο 2016: 11.854 εκατομμύρια ευρώ).  Κατόπιν προσαρμογής για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και το χαρτοφυλάκιο (Fx & portfolio adj.), οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,4%. Οι πωλήσεις στον Τομέα των Βιοεπιστημών ανήλθαν στα 9.680 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 4,9% (Fx & portfolio adj.) έναντι του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη EBITDA του Ομίλου (χωρίς τα έκτακτα) βελτιώθηκαν κατά 14,9% στα 3.893 εκατομμύρια ευρώ (1ο τρίμηνο 2016: 3.387 εκατομμύρια ευρώ). Τα κέρδη προ τόκων (EBIT) αυξήθηκαν σημαντικά κατά 34,3% στα 3.116 εκατομμύρια ευρώ (1ο τρίμηνο 2016: 2.320 εκατομμύρια ευρώ), μετά τις έκτακτες δαπάνες των 85 εκατομμυρίων ευρώ (1ο τρίμηνο 2016: 272 εκατομμύρια ευρώ).  Αυτές αφορούσαν κυρίως δαπάνες για προγράμματα βελτίωσης της αποδοτικότητας, ζημίες απομείωσης άυλων περιουσιακών στοιχείων, και δαπάνες που σχετίζονται με τη συμφωνηθείσα εξαγορά της Monsanto. Τα κέρδη προ τόκων (EBIT) χωρίς τα έκτακτα αυξήθηκαν κατά 23,5% στα 3.201 εκατομμύρια ευρώ (1ο τρίμηνο 2016: 2.592 εκατομμύρια ευρώ). Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 37,9% στα 2.083 εκατομμύρια ευρώ (1ο τρίμηνο 2016: 1.511 εκατομμύρια ευρώ), ενώ τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 11,5% στα 2,62 ευρώ (1ο τρίμηνο 2016: 2,35 ευρώ).

Οι ταμειακές ροές από τις υπάρχουσες δραστηριότητες αυξήθηκαν σημαντικά κατά 49,6% στα 826 εκατομμύρια ευρώ (1ο τρίμηνο 2016: 552 εκατομμύρια ευρώ), χάρη στη βελτίωση των κερδών EBITDA. Οι καθαρές οφειλές του Ομίλου Bayer μειώθηκαν κατά 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ στα 10,4 δισεκατομμύρια ευρώ κατά το διάστημα από την 31η Δεκεμβρίου 2016 έως την 31η Μαρτίου 2017, κυρίως λόγω των ταμειακών εισροών από την πώληση μετοχών της Covestro.

Σημαντικά κέρδη στον Τομέα των Φαρμάκων 


Οι πωλήσεις των συνταγογραφούμενων φαρμάκων (Τομέας Φαρμάκων) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους σημείωσαν ενθαρρυντική αύξηση 7,4% (Fx & portfolio adj.), φθάνοντας στα 4.263 εκατομμύρια ευρώ (1ο τρίμηνο 2016: 3.889 εκατομμύρια ευρώ). "Τα βασικά αναπτυξιακά προϊόντα μας είχαν και πάλι πολύ καλή πορεία, καταγράφοντας συνολικά άνοδο 20%, κατόπιν προσαρμογής για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες", δήλωσε ο κ. Baumann. Το από στόματος αντιπηκτικό Xarelto™, το οφθαλμολογικό σκεύασμα Eylea™, τα αντικαρκινικά φάρμακα Xofigo™ και Stivarga™, και το Adempas™ για τη θεραπεία της πνευμονικής υπέρτασης κατέγραψαν συνολικά πωλήσεις της τάξης των 1.445 εκατομμυρίων ευρώ (1ο τρίμηνο 2016: 1.187 εκατομμύρια ευρώ). Οι πωλήσεις του Xarelto™ αυξήθηκαν σημαντικά κατά 19,6%, κατόπιν προσαρμογής για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες (Fx adj.), κυρίως χάρη στην αύξηση των πωλήσεων στην Ευρώπη και την Ιαπωνία. Επιπλέον, για άλλη μια φορά η Bayer επέκτεινε σημαντικά τις πωλήσεις της με το οφθαλμολογικό σκεύασμα Eylea™ (Fx adj.: άνοδος 19,3%), κυρίως χάρη στις αυξημένες πωλήσεις στην Ευρώπη. Ενθαρρυντικά επίπεδα πωλήσεων επιτεύχθηκαν επίσης στον Καναδά και την Ιαπωνία. 

Οι ενδομήτριες συσκευές απελευθέρωσης ορμονών της προϊοντικής οικογένειας Mirena™ κατέγραψαν σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 22,7% (Fx adj.), κυρίως χάρη στη θετική πορεία των πωλήσεων στις ΗΠΑ, οι οποίες επίσης ωφελήθηκαν από την επιτυχή κυκλοφορία της νέας ενδομήτριας συσκευής Kyleena™. Η Bayer κατέγραψε επίσης σημαντική αύξηση πωλήσεων για το σκεύασμα Glucobay™ για τη θεραπεία του διαβήτη (Fx adj.: άνοδος14,6%), το προϊόν Aspirin™ Cardio για τη δευτερογενή πρόληψη του εμφράγματος (Fx adj.: άνοδος 13,8%) και το σκιαγραφικό μέσο Ultravist™ (Fx adj.: άνοδος 18,0%), κυρίως χάρη στη θετική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στην Κίνα. Από την άλλη, οι πωλήσεις των σκευασμάτων Kogenate™/ Kovaltry™ για την πήξη του αίματος γενικά σημείωσαν πτώση (Fx adj.: μείωση 8,5%), κυρίως λόγω των διακυμάνσεων στα επίπεδα των παραγγελιών από τον διανομέα με τον οποίο συνεργάζεται η Bayer για αυτά τα προϊόντα. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι πωλήσεις του προϊόντος Betaferon™/ Betaseron™ για τη σκλήρυνση κατά πλάκας ήταν επίσης χαμηλότερες έναντι του αντίστοιχου τριμήνου πέρσι, λόγω της μειωμένης ζήτησης στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ (Fx adj.: μείωση 12,1%). Συνολικά, οι πωλήσεις στον Τομέα των Φαρμάκων αυξήθηκαν σε όλες της περιοχές, κατόπιν προσαρμογής για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.


Στον Τομέα Φαρμάκων, τα κέρδη EBITDA χωρίς τα έκτακτα αυξήθηκαν σημαντικά κατά 19,1% στα 1.502 εκατομμύρια ευρώ (1ο τρίμηνο 2016: 1.261 εκατομμύρια ευρώ). Οι πωλήσεις σημείωσαν αύξηση, αλλά οι δαπάνες πώλησης και οι δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη διατηρήθηκαν περίπου στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρσι. 

Αύξηση των πωλήσεων και των κερδών στο Τμήμα Υγείας των Καταναλωτών


Κατόπιν προσαρμογής για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και το χαρτοφυλάκιο, οι πωλήσεις προϊόντων αυτοφροντίδας αυξήθηκαν κατά 2,6% στα 1.601 εκατομμύρια ευρώ (1ο τρίμηνο 2016: 1.520 εκατομμύρια ευρώ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. "Πετύχαμε διψήφια ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεων για αρκετά προϊόντα και στο Τμήμα Υγείας των Καταναλωτών", επισήμανε ο κ. Baumann. Ο τομέας κατέγραψε ενθαρρυντική άνοδο στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Περιοχή Ασίας/Ειρηνικού. Οι πωλήσεις στη Β. Αμερική διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κατόπιν προσαρμογής για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ενώ οι πωλήσεις μειώθηκαν σημαντικά στη Λατινική Αμερική. 

Το αντιηλιακό προϊόν Coppertone™ κατέγραψε θετική πορεία (Fx adj.: άνοδος 21,3%), κυρίως στις ΗΠΑ και την Κίνα, όπου η Bayer δημιούργησε αποθέματα στο δίκτυο διανομής ενόψει της θερινής περιόδου. Ενθαρρυντική αύξηση πωλήσεων κατέγραψαν και τα προϊόντα περιποίησης του δέρματος και προσωπικής υγιεινής Canesten™ (Fx adj.: άνοδος 11,5%), εν μέρει λόγω της επέκτασης του χαρτοφυλακίου προϊόντων που πραγματοποιήθηκε πέρσι. Οι πωλήσεις της προϊοντικής οικογένειας Alka-Seltzer™ για την ανακούφιση από τις στομαχικές διαταραχές και από τα συμπτώματα του κρυολογήματος αυξήθηκαν σημαντικά (Fx adj.: άνοδος 19,6%), ιδιαίτερα στις ΗΠΑ λόγω του ψυχρού χειμώνα και της επέκτασης μιας σειράς προϊόντων. Διψήφια αύξηση καταγράφηκε επίσης από το βιταμινούχο προϊόν One A Day™ (Fx adj.: άνοδος 19,1%) και από τις βιταμίνες εγκυμοσύνης Elevit™ (Fx adj.: άνοδος 13,4%). Αντιθέτως, οι πωλήσεις των προϊόντων Dr. Scholl’s™ για τη φροντίδα των ποδιών κατέγραψαν σημαντική πτώση (Fx adj.: μείωση 33,6%), κυρίως λόγω της μείωσης των αποθεμάτων στα δίκτυα διανομής ενόψει μιας αλλαγής στις σειρές των προϊόντων και της υποτονικής αγοράς στις ΗΠΑ. Οι πωλήσεις του αντιισταμινικού Claritin™ μειώθηκαν ελαφρώς (Fx adj.: μείωση 2,4%), κυρίως επειδή καθυστέρησε η εκδήλωση των εποχιακών αλλεργιών στις ΗΠΑ. Η αύξηση που σημειώθηκε στην Ευρώπη και την Κίνα αντιστάθμισε μόνο εν μέρει αυτή την πτώση. 

Στον Τομέα Υγείας των Καταναλωτών, τα κέρδη EBITDA χωρίς τα έκτακτα αυξήθηκαν κατά 2,3% στα 392 εκατομμύρια ευρώ (1ο τρίμηνο 2016: 383 εκατομμύρια ευρώ). Η αύξηση προέκυψε από τη θετική πορεία των πωλήσεων και από τα εφάπαξ κέρδη ύψους περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ, κυρίως από την πώληση εμπορικών σημάτων. Το υψηλότερο κόστος των πωληθέντων προϊόντων, εν μέρει λόγω της μείωσης της αξίας των αποθεμάτων, είχε το αντίθετο αποτέλεσμα.

Τομέας Γεωργίας: αύξηση των πωλήσεων στη Β. Αμερική

 

Οι πωλήσεις στον Τομέα Γεωργίας αυξήθηκαν κατά 3,2% (Fx & portfolio adj.) στα 3.120 εκατομμύρια ευρώ (1ο τρίμηνο 2016: 2.936 εκατομμύρια ευρώ). "Ο Τομέας Γεωργίας ωφελήθηκε κυρίως από τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη Β. Αμερική", δήλωσε ο κ. Baumann. Οι πωλήσεις στη συγκεκριμένη περιοχή αυξήθηκαν κατά 8,9% (Fx adj.). Θετική ήταν η πορεία των πωλήσεων και στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική (Fx adj.: άνοδος 2,0%), καθώς και στην Περιοχή Ασίας/Ειρηνικού (Fx adj.: άνοδος 2,9%), ενώ οι πωλήσεις στη Λατινική Αμερική μειώθηκαν κατά 9,8% (Fx adj.). 


Οι πωλήσεις των Σπόρων (περιλαμβανομένων και των πωλήσεων γενετικού υλικού) αυξήθηκαν κατά 8,0% (Fx & portfolio adj.). Στον Τομέα Φυτοπροστασίας, κέρδη καταγράφηκαν κυρίως στους Ρυθμιστές Ανάπτυξης (προϊόντα επεξεργασίας σπόρων) και στα Ζιζανιοκτόνα, που σημείωσαν αύξηση 7,1% και 5,3% (αμφότερα Fx & portfolio adj.) αντιστοίχως. Οι πωλήσεις των Εντομοκτόνων αυξήθηκαν κατά 3,9% (Fx & portfolio adj.), ενώ οι πωλήσεις των Μυκητοκτόνων μειώθηκαν κατά 6,2% (Fx & portfolio adj.) έναντι του αντίστοιχου τριμήνου πέρσι. Η κατά 20,5% αύξηση των πωλήσεων (Fx & portfolio adj.) στον Τομέα Επιστήμης Περιβάλλοντος προήλθε κυρίως από την πώληση προϊόντων στην εταιρεία που εξαγόρασε το τμήμα καταναλωτικών προϊόντων τον Οκτώβριο του 2016.


Στον Τομέα Γεωργίας, τα κέρδη EBITDA χωρίς τα έκτακτα αυξήθηκαν κατά 2,4% στα 1.115 εκατομμύρια ευρώ (1ο τρίμηνο 2016: 1.089 εκατομμύρια ευρώ). Η θετική πορεία των κερδών προήλθε κυρίως από τις αυξημένες πωλήσεις. Ωστόσο, υπήρξε και αύξηση του κόστους των πωληθέντων προϊόντων και των δαπανών σε έρευνα και ανάπτυξη.

Σημαντική αύξηση των κερδών στον Τομέα των Κτηνιατρικών

 

Οι πωλήσεις στον Τομέα των Κτηνιατρικών αυξήθηκαν κατά 2,9% (Fx & portfolio adj.) στα 440 εκατομμύρια ευρώ (1ο τρίμηνο 2016: 408 εκατομμύρια ευρώ). Η πορεία των πωλήσεων ήταν ενθαρρυντική ιδιαίτερα στην Περιοχή Ασίας/Ειρηνικού. Η πορεία των πωλήσεων στη Β. Αμερική ωφελήθηκε από τις πωλήσεις που κατέγραψε το χαρτοφυλάκιο προϊόντων Cydectin™, το οποίο εξαγόρασε η Bayer από την Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc. στις ΗΠΑ. Για άλλη μια φορά η Bayer επέκτεινε σημαντικά τις πωλήσεις της με το περιλαίμιο Seresto™ για τους ψύλλους και τους κρότωνες (Fx adj.: άνοδος 38,2%), κυρίως χάρη στις αυξημένες πωλήσεις στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Αντιθέτως, οι πωλήσεις της προϊοντικής οικογένειας Advantage™ για τους ψύλλους, τους κρότωνες και τους σκώληκες ήταν σημαντικά μειωμένες έναντι του αντίστοιχου τριμήνου πέρσι (Fx adj.: μείωση 10,0%), εν μέρει λόγω των αυξημένων ανταγωνιστικών πιέσεων και των μεταβολών στη ζήτηση. Τα κέρδη EBITDA χωρίς τα έκτακτα αυξήθηκαν κατά 10,7% στα 135 εκατομμύρια ευρώ (1ο τρίμηνο 2016: 122 εκατομμύρια ευρώ). Θετικά στα κέρδη συνέβαλαν τόσο οι αυξήσεις των τιμών όσο και οι πωλήσεις του Cydectin™ που εξαγόρασε η Bayer. Ωστόσο, υπήρξε και αύξηση του κόστους των πωλήσεων και των δαπανών σε έρευνα και ανάπτυξη.

 

 

 

Η Covestro καταγράφει σημαντική αύξηση των πωλήσεων και των τιμών

 

Οι πωλήσεις της Covestro αυξήθηκαν κατά 23,6% (Fx & portfolio adj.) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρσι, φθάνοντας στα 3.564 εκατομμύρια ευρώ (1ο τρίμηνο 2016: 2.850 εκατομμύρια ευρώ). Οι τιμές πώλησης ήταν γενικά πολύ υψηλότερες, ιδιαίτερα δε στα προϊόντα πολυουρεθάνης, ενώ σημειώθηκε και σημαντική αύξηση των πωλήσεων σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες. Τα κέρδη EBITDA χωρίς τα έκτακτα βελτιώθηκαν κατά 66,5% στα 839 εκατομμύρια ευρώ (1ο τρίμηνο 2016: 504 εκατομμύρια ευρώ). Οι κατά πολύ υψηλότερες τιμές πώλησης υπεραντιστάθμισαν τις συνέπειες μιας μικρής αύξησης στις τιμές των πρώτων υλών. Επιπλέον, οι αυξημένες πωλήσεις συνέβαλαν θετικά στην κερδοφορία.

Αυξημένες προβλέψεις για τον Όμιλο το 2017

 

Για το 2017, η Covestro προβλέπει σήμερα σημαντική αύξηση των πωλήσεων (προηγουμένως: αύξηση) και σημαντική βελτίωση των κερδών EBITDA κατόπιν προσαρμογής για τα έκτακτα (προηγουμένως: στα ίδια ή σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος). 

Αυτή η εξέλιξη συνεπάγεται τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις για τον Όμιλο Bayer. Οι πωλήσεις προβλέπεται πλέον να αυξηθούν περίπου στα 51 δισεκατομμύρια ευρώ (προηγουμένως: σε ύψος άνω των 49 δισεκατομμυρίων ευρώ). Η αύξηση αυτή ισοδυναμεί με μεσαία έως υψηλή μονοψήφια (προηγουμένως: χαμηλή έως μεσαία μονοψήφια) ποσοστιαία αύξηση, κατόπιν προσαρμογής για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και το χαρτοφυλάκιο. Τα κέρδη EBITDA χωρίς τα έκτακτα αναμένεται πλέον να σημειώσουν χαμηλή έως μεσαία διψήφια (προηγουμένως: μεσαία μονοψήφια) ποσοστιαία αύξηση. Ο στόχος της Bayer σήμερα είναι η μεσαία έως υψηλή μονοψήφια (προηγουμένως: μεσαία μονοψήφια) ποσοστιαία αύξηση των κερδών ανά μετοχή από τις υπάρχουσες δραστηριότητες. Τον Μάρτιο του 2017, η συμμετοχή της Bayer στην Covestro ήταν μόνο 53% (προηγουμένως: 64% για όλο το έτος). Χωρίς να ληφθούν υπόψη τα μεγέθη των κεφαλαίων και των χαρτοφυλακίων, στόχος της εταιρείας είναι οι καθαρές οφειλές να διαμορφωθούν περίπου στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τα τέλη του 2017 (προηγουμένως: περίπου στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ).

Λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που ενδέχεται να υπάρξουν, αυτή τη στιγμή η Bayer δεν προβαίνει σε αναθεώρηση των προβλέψεων που ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2017 για τις δραστηριότητες της εταιρείας στον Τομέα των Βιοεπιστημών και παραπέμπει για περισσότερες πληροφορίες στην Ετήσια Έκθεση του 2016. Οι παρούσες προβλέψεις βασίζονται στις συναλλαγματικές ισοτιμίες της 31ης Μαρτίου 2017. Από αυτή την άποψη, δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές εν συγκρίσει με την 31η Δεκεμβρίου 2016.