11 Σεπτεμβρίου 2017

Δυναμική παρουσία της ομάδας Οφθαλμολογίας της Bayer στο EURETINA 2017

Η Bayer, στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αμφιβληστροειδούς, είχε ενεργό συμμετοχή με περισσότερα από 50 abstracts, που αποτυπώνουν τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών για την θεραπεία παθήσεων της ωχράς με τον αναστολέα του ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα Α (anti-VEGF), αφλιβερσέπτη (εμπορική ονομασία EYLEA®), κατάλληλο για ενδοφθάλμια χορήγηση, ο οποίος κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά.

Στις 7-10 Σεπτεμβρίου, στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, πραγματοποιήθηκε το 17ο Συνέδριο EURETINA 2017,. Στο πλαίσιο του σθνεδρίου παρουσιάστηκαν, επτά προφορικές ανακοινώσεις, τα αποτελέσματα μελετών με αφλιβερσέπτη, που πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη της Bayer, καταδεικνύοντας τη δέσμευση της εταιρίας στην αντιμετώπιση της θεραπείας διαφόρων παθήσεων της ωχράςπου επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του ατόμου, όπως είναι για παράδειγμα η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας υγρού τύπου (wet AMD/nAMD), η πολυποειδής χοριοειδική αγγειοπάθεια (PCV - μια παραλλαγή της AMD) και η θεραπεία της μειωμένης όρασης λόγω διαβητικού οιδήματος της ωχράς κηλίδας (DME). Επιπλέον, παρουσιάστηκαν περισσότερα από 40 abstracts από ανεξάρτητους ερευνητές που καταδεικνύουν το συνεχώς αυξανόμενο επίπεδο επιστημονικού ενδιαφέροντος για την αφλιβερσέπτη και κυρίως τα πιθανά οφέλη της χορήγησης της σε ασθενείς των εγκεκριμένων ενδείξεων.

 

 

 

Επιπλέον, η Bayer σε συνεργασία με ανεξάρτητους ερευνητές ανακοίνωσαν σειρά σημαντικών ευρημάτων από μελέτες Δεδομένων Καθημερινής Κλινικής Πρακτικής. Στα ευρήματα αυτά αποτυπώνεται η δυνατότητα να επιτευχθούν αποτελέσματα παρόμοια με αυτά από τις εγκριτικές κλινικές δοκιμές στην καθημερινή κλινική πρακτική. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν περιλάμβαναν αποτελέσματα από τις μελέτες RAINBOW και PERSEUS, τις οποίες υποστήριξε η Bayer. Οι εν λόγω μελέτες αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του EYLEA, όπως παρατηρείται στην κλινική πράξη, σε ασθενείς με ηλικιακή εκφύλιση της ώχρας κηλίδας υγρού τύπου (wet AMD) στη Γαλλία και στη Γερμανία. Οι μελέτες PERSEUS και RAINBOW αποτελούν σημαντικό ορόσημο, καθώς είναι οι πρώτες που αναλύουν τη χρήση του EYLEA στην καθημερινότητα των ασθενών που έχουν διαγνωστεί πρόσφατα με ηλικιακή εκφύλιση της ώχρας κηλίδας υγρού τύπου (wet AMD) σε αυτές τις χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη PERSEUS βρίσκεται σε εξέλιξη και στην Ελλάδα.

 

 

 

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της μελέτης PLANET που αξιολογούν  την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της χορήγησης του σκευάσματος EYLEA είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) σε ασθενείς που πάσχουν από την πολυποειδή μορφή της ηλικιακής εκφύλισης της νόσου (PCV).