07 Σεπτεμβρίου 2017

Η Bayer εντάσσεται, για ακόμα μια φορά, στον Παγκόσμιο Δείκτη Dow Jones Sustainability (DJSI)

O Dr. Klusik, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bayer δήλωσε σχετικά «Η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό συστατικό της στρατηγικής μας». Αξίζει να σημειωθεί ότι η Bayer εντάσσεται κάθε χρόνο στο δείκτη DJSI από την ημέρα της δημιουργίας του, το 1999, μέχρι και σήμερα. Ο Δείκτης προσφέρει στους επενδυτές καθοδήγηση για την υλοποίηση βιώσιμων επενδύσεων.

Η Bayer εντάσσεται, γι ακόμα μια φορά, στον Παγκόσμιο Δείκτη Dow Jones Sustainability (DJSI World). Αυτή είναι η 18η διαδοχική φορά που η εταιρεία εντάσσεται στο δείκτη βιωσιμότητας (DJSI World), δηλαδή από την ημέρα της δημιουργίας του, το 1999, μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνοντας έτσι την κορυφαία θέση της διεθνώς όσον αφορά τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές στη φαρμακευτική και στη χημική βιομηχανία. Ο DJSI World χρησιμεύει ως οδηγός για τους θεσμικούς επενδυτές που δίνουν ιδιαίτερη αξία σε θέματα βιωσιμότητας για την ανάπτυξη της επενδυτικής τους στρατηγικής.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που και φέτος είμαστε μέρος αυτού του τόσο σημαντικού δείκτη βιωσιμότητας», δήλωσε ο Δρ. Hartmut Klusik, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bayer και Υπεύθυνος για θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, Τεχνολογίας και Βιωσιμότητας. «Η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό συστατικό της εταιρικής μας στρατηγικής. Προσπαθούμε συνεχώς να ενσωματώνουμε στην καθημερινότητα μας στοιχεία βιωσιμότητας, προκειμένου να διαφυλάξουμε τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της Bayer και να διασφαλίσουμε ότι οι δραστηριότητές μας είναι επωφελείς για την κοινωνία», προσέθεσε ο Δρ. Klusik.

Ο ελβετικός οίκος αξιολόγησης «RobecoSAM» αξιολόγησε περισσότερες από 2.000 από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες παγκοσμίως, για λογαριασμό του παρόχου του δείκτη, S&P Dow Jones Indices ακολουθώντας την αρχή του Καλυτερου ανά Κατηγορία (best-in-class). O DJSI World αναδεικνύει, βάσει διευρημένων οικονομικών, οικολογικών, δεοντολογικών και κοινωνικών κριτηρίων, το 10% των καλύτερων εταιρειών σε έναν συγκεκριμένο κλάδο. Στον κλάδο της, η Bayer αξιολογήθηκε ιδιαιτέρως υψηλά στους τομείς της παροχής ολοκληρωμένης πληροφόρησης (integrated reporting), της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διαχείρισης των προμηθευτών, μεταξύ άλλων.