17 Ιουλίου 2017

Συστήματα ευφυούς γεωργίας. Καινοτομία στην πράξη

Ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας της Bayer για ακόμη μια φορά παραμένει προσηλωμένος στις αρχές της διαφοροποίησης, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας και το αποδεικνύει έμπρακτα με την πιλοτική εφαρμογή συστημάτων ευφυούς γεωργίας.

Στα πλαίσια στήριξης και ενδυνάμωσης του προγράμματος CSF και πιλοτικά για την καλλιεργητική περίοδο βαμβακιού του 2017, για τις περιοχές της Ροδόπης και της Λάρισας, θα εφαρμοστούν συστήματα ευφυούς γεωργίας τα οποία θα εξασφαλίσουν ερευνητικά αποτελέσματα για περαιτέρω αξιοποίηση, αναφορικά με την ορθή διαχείριση του νερού κατά την διάρκεια της καλλιέργειας.

 

Τα νέα καινοτόμα συστήματα θα εφαρμοστούν σε συνεργασία με τις εταιρείες Farmacon και Neuropublic, εταιρείες που έχουν καινοτομήσει στα σύγχρονα αυτά συστήματα.

 

Στα σχετικά πιλοτικά αγροτεμάχια έχουν ήδη εγκατασταθεί συστήματα καταγραφής της υγρασίας και με τη χρήση ειδικών αισθητήρων, καθώς και των σχετικών μοντέλων πρόβλεψης, θα δίνονται οδηγίες διαχείρισης του νερού.

Είναι εταιρική μας πεποίθηση ότι η χρήση συστημάτων ευφυούς Γεωργίας μπορεί να αποτελέσει κινητήριο μοχλό ανάπτυξης  για την αρχή εφαρμογής ορθών γεωργικών πρακτικών, γεγονός το οποίο συμβάλλει στην εξοικονόμηση διαθέσιμων φυσικών πόρων και στη βέλτιστη χρήση των εισροών στη γεωργία.

 

Μόνο μέσα από έμπρακτες αποδείξεις θα κινητοποιηθούν οι καινοτόμοι  παραγωγοί και θα αλλάξουν τα δεδομένα παραγωγής με στόχο  την εξοικονόμηση πόρων, τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας, τη διαφοροποίηση και την ποιοτική αναβάθμιση του τελικού προϊόντος.

 

Μάθετε περισσότερα για το καινοτόμο πρόγραμμα Certified Sustainable FiberMax, από την Bayer, στον ιστότοπο www.certifiedfibermax.gr.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Τομέα Επιστήμης Γεωργίας της Bayer Ελλάς, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.cropscience.bayer.gr