13 Μαρτίου 2018

H πρωτοβουλία για διαφάνεια της Bayer περνά στην επόμενη φάση

• Οι πρώτες, σε βάθος, μελέτες για την ασφάλεια είναι προσβάσιμες μέσω της πλατφόρμας της Bayer

• Η Βayer επιβεβαιώνει ξανά τη δέσμευσή της για διαφάνεια υποστηρίζοντας το κάλεσμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από τις μελέτες για την ασφάλεια στη φυτοπροστασία

Η Bayer είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επόμενη φάση της πρωτοβουλία της για διαφάνεια. Οι ολοκληρωμένες, σε βάθος εκθέσεις μελετών σχετικά με την ασφάλεια μπορούν τώρα να ζητηθούν με την προϋπόθεση ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικό σκοπό. Η πλατφόρμα διαφάνειας της Bayer, cropscience-transparency.bayer.com  δείχνει με ποιο τρόπο η διαφάνεια σχετικά με τις μελέτες για την ασφάλεια στη φυτοπροστασία μπορεί να βελτιωθεί, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα για τις επιχειρηματικές πληροφορίες.


«Η πρωτοβουλία της Bayer ανοίγει το δρόμο αναφορικά με τη διαφάνεια των μελετών φυτοπροστασίας. Είμαστε ιδιαίτερα θετικοί απέναντι στα πλάνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπούν σε μεγαλύτερη διαφάνεια  σχετικά με τις μελέτες της βιομηχανίας, προστατεύοντας παράλληλα την εμπιστευτικότητα  των επιχειρηματικών πληροφοριών, με νόμιμο τρόπο», ανέφερε ο Dr. Adrian Percy, Επικεφαλής ΄Ερευνας και Ανάπτυξης του Τομέα Crop Science παγκοσμίως. «Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα ασφάλειας είναι διαθέσιμα αυστηρώς για μη εμπορική χρήση προκειμένου να προστατευθεί και να συνεχίσει να προωθείται η καινοτομία».

Η εταιρία προσφέρει την πλήρη υποστήριξή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να βρει πρακτικές λύσεις στο να γίνουν οι μελέτες για την ασφάλεια περισσότερο προσβάσιμες.

Η πρωτοβουλία της  Bayer για διαφάνεια, που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2016, φιλοδοξεί να σπάσει τα εμπόδια στη δημιουργία δημόσιας εμπιστοσύνης και να ενισχύσει το δίκαιο διάλογο με βάση την επιστήμη γύρω από τα προϊόντα φυτοπροστασίας. Η πλατφόρμα αυτή έγινε διαθέσιμη στο κοινό το 2017. Μέχρι σήμερα ήταν διαθέσιμες κυρίως περιλήψεις μελετών επιπρόσθετα από τις εκθέσεις μελετών για την ασφάλεια του δραστικού συστατικού imidacloprid.  Για την Bayer, είναι υψίστης σημασίας η ύπαρξη εμπιστοσύνης στην επιστήμη που χρησιμοποιείται για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προϊόντων της εταιρίας. Με αυτό το σκεπτικό, η Bayer θεωρεί ότι η πρωτοβουλία της για διαφάνεια συμβάλλει στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης από το κοινό και τους εμπλεκόμενους στη χάραξη πολιτικής, στην Επιστήμη πάνω στην οποία βασίζονται οι εγκρίσεις (Regulatory Science).