11 Ιουλίου 2017

Η εξωστρέφεια του προγράμματος των βιώσιμων πρακτικών στο βαμβάκι (Certified Sustainable FiberMax)

 

 

 

Συνεχίζει  για 3η χρονιά την επιτυχημένη του πορεία το πρόγραμμα παραγωγής βαμβακιού μέσω βιώσιμων γεωργικών πρακτικών.

 

 

 

Η χρονιά αυτή είναι εστιασμένη στην στοχευόμενη εκπαίδευση των συμμετεχόντων παραγωγών στις βασικές αρχές των βιώσιμων πρακτικών, όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό πρωτόκολλο του προγράμματος.

 

Με τη συμμετοχή των συνεργατών του προγράμματος (Κ.Β. Μάρκου, Ε.Α.Σ. Τρικάλων, ΒΙΟΛΑΡ, Θρακικά Εκκοκκιστήρια) και των φορέων υλοποίησης, ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ και NOVACERT, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ή μένει να υλοποιηθούν περισσότερες από 40 ενημερωτικές συγκεντρώσεις  στις περιοχές ενδιαφέροντος.

 

Τα βασικά σημεία ενημέρωσης αποτέλεσαν:

  • η ορθή διαχείριση του νερού
  • η ορθή λίπανση
  • η ορθή χρήση και αποθήκευση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων
  • η χρήση ατομικών μέσων προστασίας 
  • ο λεπτομερής έλεγχος των ψεκαστικών συστημάτων.

Επιπλέον, πολύ βασικό σημείο της εκπαίδευσης αποτέλεσε η παρότρυνση των παραγωγών CSF να συμμετέχουν στα προγράμματα συλλογής των κενών  συσκευασίας και να συνεργάζονται με τους φορείς που εμπλέκονται, με σκοπό να συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος και της διατηρησιμότητας του τοπίου.

 

Επιπρόσθετα τονίσθηκε η σημασία που δίνει το πρόγραμμα στην ιχνηλασιμότητα   και την καταγραφή όλων των δεδομένων διαχείρισης σε κάθε αγροτεμάχιο, καθώς και η σταδιακή ανάρτηση όλων των δεδομένων στην εφαρμογή CSF (CSFapp) στο δικτυακό τόπο του προγράμματος www.certifiedfibermax.gr.

 

Σε κάθε συγκέντρωση διανεμήθηκε οδηγός με τις βασικές αρχές του προγράμματος, καθώς και ειδικά γάντια και μάσκες προστασίας κατά τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Η ανταπόκριση των παραγωγών ήταν εντυπωσιακή, καθώς ένιωσαν μέλη μιας ολοκληρωμένης και συντονισμένης προσπάθειας για τη βελτίωση του βαμβακιού που παράγεται στη χώρα μας. 

 

 

 

Μάθετε περισσότερα για το καινοτόμο πρόγραμμα Certified Sustainable FiberMax, από την Bayer, στον ιστότοπο www.certifiedfibermax.gr.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Τομέα Επιστήμης Γεωργίας της Bayer Ελλάς, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.cropscience.bayer.gr