Έρευνα για βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη

 

Η εξασφάλιση τροφής για τον αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Μέχρι το έτος 2050, ο πλανήτης μας θα κατοικείται από περισσότερους από εννέα δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ωστόσο, οι διαθέσιμες γεωργικές εκτάσεις μειώνονται λόγω της αυξανόμενης αστικοποίησης, της υψηλής αλατότητας και της διάβρωσης του εδάφους. Επιπλέον, οι ακραίες καιρικές συνθήκες όπως η ξηρασία και οι πλημμύρες επηρεάζουν την ποσότητα και την ποιότητα της συγκομιδής. Η Bayer είναι η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία καινοτόμων γεωργικών προϊόντων και τεχνολογιών στον κόσμο και έχουμε ως στόχο να βοηθήσουμε τη γεωργική οικονομία ώστε να γίνει πιο παραγωγική.

 

Η έρευνα του τμήματος των Σπόρων ασχολείται αποκλειστικά με τη βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών των φυτών. Αναπτύσσουμε νέες ποικιλίες στις υπάρχουσες βασικές μας καλλιέργειες, όπως το βαμβάκι, η ελαιοκράμβη, το ρύζι και τα λαχανικά. Έχουμε επεκτείνει τώρα τις ερευνητικές μας δραστηριότητες σε δύο νέες βασικές καλλιέργειες, το σιτάρι και τη σόγια. Οι ερευνητικές προσπάθειες του τμήματος αυτού εστιάζονται στη βελτίωση των αγρονομικών χαρακτηριστικών των καλλιεργειών αυτών. Οι ερευνητές μας εργάζονται για να αυξήσουν την ποιότητα και τη δυνατότητα απόδοσης των καλλιεργούμενων φυτών και τα ερευνητικά τους έργα εστιάζονται επίσης, στην ανάπτυξη ποικιλιών με υψηλή ανοχή σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως η ξηρασία, αξιοποιώντας καλύτερα το προσλαμβανόμενο νερό. Περαιτέρω τομείς της έρευνας περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών κατά των ζιζανίων, οι οποίες  βασίζονται σε εναλλακτικούς τρόπους δράσης, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Για να το κάνουμε αυτό χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνικές αναπαραγωγής που βασίζονται σε καινοτόμες μεθόδους βιοτεχνολογίας.

 

 

 

Για πολλές καλλιέργειες, όπως των λαχανικών, μεγάλη επιτυχία μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση συμβατικών μεθόδων αναπαραγωγής φυτών. Καθώς τα λαχανικά προορίζονται κυρίως να διατεθούν στην αγορά φρέσκα, οι έμποροι και οι καταναλωτές έχουν ιδιαίτερα αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά την εμφάνισή τους, την περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά, τη γεύση και τη διάρκεια ζωής. Ξεκινάμε την παρουσίαση μιας σειράς από νέες ποικιλίες σπόρων κηπευτικών που ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις.

 

 

Το ολοκληρωμένο ερευνητικό πρόγραμμα του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας για την προστασία των καλλιεργειών και την τεχνολογία των σπόρων περιλαμβάνει περισσότερα από 25 ξεχωριστά projects, με τελικό στόχο την κυκλοφορία πολλών νέων ποικιλιών σπόρων, αλλά και βελτιώσεων των υπαρχόντων προϊόντων, τα οποία αναμένεται να κυκλοφορήσουν μέχρι το 2016. Επίσης, στο τμήμα της Φυτοπροστασίας αναμένεται να  ξεκινήσει η έρευνα για περίπου 10 προϊόντα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.