Διακεκριμένοι επιστήμονες στην Ιστορία της Bayer

O Felix Hoffmann, o Wilhelm Roehl, oι Hans Andersag and Walter Kikuth, ο Gerhard Domagk, ο Otto Bayer, ο Hermann Schnell, ο Friedrich Bossert, ο Wulf Vater είναι ορισμένοι από τους επιστήμονες και ερευνητές της Bayer που έγραψαν ιστορία. Είναι εκείνοι που έκανα πρωτοποριακές ανακαλύψεις που έφεραν επανάσταση στην Ιατρική, τη Χημεία και την ανάπτυξη υλικών, όπως η Ασπιρίνη, το Germanin™, το Resochin™, οι σουλφοναμίδες, οι πολυουρεθάνες, το Makrolon™ και το Adalat™.

Dr Felix Hoffmann

Όλοι αυτοί οι εξέχοντες επιστήμονες έχουν ένα κοινό:όλοι συνέβαλαν στην  ανάδειξη της Bayer ως εταιρεία Καινοτομίας και Πρωτοπορίας. Η Bayer παραμένει πιστή σε αυτή την παράδοση.  Η αναδιάταξη στην οργάνωση του Ομίλου, μας έδωσε τη δυνατότητα να επικεντρωθούμε στους τομείς όπου η καινοτομία είναι η κινητήρια δύναμη: στην υγεία, τη διατροφή και τα υλικά υψηλής τεχνολογίας.

 

Η καινοτομία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η υγεία και η διατροφή για τον συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό του πλανήτη,  χωρίς παράλληλα να εξαντληθούν οι πόροι. Η καινοτομία είναι και η βασική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της Bayer στο μέλλον.

 

Το 2014 διατέθηκαν συνολικά 3,6 εκατ. ευρώ για την έρευνα και την ανάπτυξη. Το ποσό αυτό είναι ισοδύναμο με το 8,5 % των πωλήσεων της ίδιας χρονιάς. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην στοχευμένη ανάπτυξη των νέων προϊόντων που αναμένεται να ενδυναμώσουν και τους τρεις βασικούς Τομείς. Με στόχο πάντα την ανάπτυξη, στη Bayer εργαζόμαστε συνεχώς για την ανανέωση και επέκταση του χαρτοφυλακίου των προϊόντων μας και τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών της διαδικασιών.

 

Professor Gerhard Domagk

Όλες οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης της Bayer είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της αγοράς και ως εκ τούτου υπόκεινται σε μια συνεχή διαδικασία προσαρμογής. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Ομίλου συμπληρώνονται από ένα διεθνές δίκτυο συνεργασιών με κορυφαία πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα του δημόσιου τομέα και συνεργαζόμενες εταιρείες,  που βοηθούν την επέκταση του πεδίου έρευνας πάντα σε συμφωνία με τις βασικές περιοχές μας της έρευνας και της ανάπτυξης. Μέσα από τη συνεργασία με τους πλέον κατηρτισμένους και έμπειρους επιστήμονες, η Bayer έχει ως στόχο να μετατρέψει γρήγορα τις νέες ιδέες σε επιτυχημένα προϊόντα. Αυτές οι δραστηριότητες υποστηρίζονται επίσης από τη συστηματική ανάπτυξη των εργαζομένων στη μονάδες έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας.