Εργασία στην Bayer

Γιατί να επιλέξετε την Bayer

 

Η Bayer Ελλάς είναι θυγατρική εταιρεία  της γερμανικής πολυεθνικής εταιρίας Βιοεπιστημών, Bayer ΑG, η οποία δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς, των Φαρμάκων, της Υγείας των Καταναλωτών και της Επιστήμης Γεωργίας. Η Bayer Ελλάς έχει την έδρα της στο Μαρούσι Αττικής.

 

Στη Bayer, συνδυάζουμε μια επαγγελματική, κοσμοπολίτικη προσέγγιση, όντας πάντα κοινωνικά υπεύθυνοι. Αυτή η ιδιαίτερη κουλτούρα έχει αναπτυχθεί εδώ και πολλές δεκαετίες, βοηθώντας την Bayer να γίνει ένας από τους πλέον καταξιωμένους εργοδότες παγκοσμίως.

 

Η Bayer Ελλάς δραστηριοποιείται και στους τρεις τομείς ενδιαφέροντος:

  • Ο Τομέας Φαρμάκων περιλαμβάνει τα συνταγογραφούμενα προϊόντα της εταιρίας. Εκτός των εμπορικών τμημάτων (πωλήσεις και marketing), ο Τομέας συμπεριλαμβάνει τμήμα Ιατρικών Υποθέσεων και Κλινικών Μελετών (Ιατρικό Τμήμα), τμήμα Τμήμα Εγκρίσεων & Διασφάλισης Ποιότητας και τμήμα MarketAccess.
  • Ο Τομέας Υγείας των Καταναλωτών ασχολείται κυρίως με μη συνταγογραφούμενα προϊόντα και προϊόντα αυτοφροντίδας. Ο Τομέας περιλαμβάνει τμήματα πωλήσεων, marketing και Εγκρίσεων & Διασφάλισης Ποιότητας.
  • Ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας, με ιδιαίτερα αποτελεσματικά προϊόντα, πρωτοποριακές καινοτόμες λύσεις και έντονη εστίαση στον πελάτη, κατέχει παγκόσμια ηγετική θέση, τόσο στον κλάδο της Φυτοπροστασίας, όσο και στον κλάδο των μη γεωργικών μεθόδων ελέγχου παράσιτων και επιβλαβών οργανισμών.
   

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες της Bayer Ελλάς περιλαμβάνουν διάφορα τμήματα που παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον οργανισμό της Bayer Ελλάς. Τα τμήματα επικεντρώνονται στους κλάδους της Μηχανογράφησης, της Προμήθειας υλικών και υπηρεσιών απαραίτητων για τη λειτουργία της επιχείρησης, υπηρεσίες διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης, νομικές υπηρεσίες, τμήμα Επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, όπως φυσικά και Οικονομικές Υπηρεσίες. Όλα τα τμήματα συμβάλουν στη προστιθέμενη αξία της επιχείρησης, λειτουργώντας συμβουλευτικά στα εμπορικά τμήματα της εταιρείας, μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής λύσεων που διευκολύνουν την επιχειρηματική διαδικασία είτε εσωτερικά, είτε σε συνεργασία με ειδικούς εξωτερικούς συμβούλους, προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλή αποδοτικότητα για τον Όμιλο.

 

 

Η Bayer ως εργοδότης

 

H Bayer ακολουθεί μια εργασιακή πολιτική βασισμένη στις αξίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη, συνδυάζοντας την κοινωνική ευθύνη με την εταιρική κουλτούρα υψηλών επιδόσεων. Η  στρατηγική της εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων βασίζεται στις αξίες LIFE του Ομίλου Bayer (Ηγετική Συμπεριφορά, Ακεραιότητα, Ευελιξία και Αποδοτικότητα) και τις βασικές αρχές ηγεσίας.

 

Η εταιρεία με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των Ηγετικών Συμπεριφορών και τη δημιουργία κουλτούρας υψηλών αποδόσεων, εφαρμόζει  ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο βοηθά όλους τους διευθυντές και προϊσταμένους των εργαζομένων να βελτιωθούν στη διαδικασία  παροχής τακτικής και  εποικοδομητικής ανατροφοδότησης (feedback) σχετικά με την εργασία και τη συμπεριφορά των υφισταμένων τους. Απώτερος σκοπός είναι η ενίσχυση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης μακροπρόθεσμα.

 

Καινοτόμες Λύσεις

 

Στη Bayer, η Καινοτομία είναι μέρος του DNAμας.  Ωστόσο δεν περιορίζεται μόνο στα εργαστήριά μας.  Είμαστε ανοικτοί σε νέες και αντισυμβατικές προσεγγίσεις και απόψεις.  Η εργασιακή μας κουλτούρα καθοδηγείται από το πάθος και τον ενθουσιασμό να σκεφτόμαστε το μέλλον.  Για το λόγο αυτό σε ενθαρρύνουμε να αμφισβητείς το κατεστημένο και να οδηγείς τη σκέψη σου πέρα από το προφανές.  Χρειάζεται φαντασία, φιλοδοξία και θάρρος να βρεις απαντήσεις στα πιεστικά ερωτήματα της κοινωνίας μας.

 

Ανάπτυξη & Συνεργασία

 

Στη Bayer, προάγουμε τις ανοικτές συζητήσεις, το μοίρασμα της γνώσης εσωτερικά και τις συνεργασίες με εξωτερικά δίκτυα.  Μπορείς να συνεργάζεσαι σε ομάδες από διαφορετικά τμήματα και κορυφαίους εμπειρογνώμονες, αξιοποιώντας τη παγκόσμια εξειδίκευση και το κοινό πάθος για «ξεκλείδωμα» νέου δυναμικού.  Χρειάζεται εμπνευσμένη δουλειά, και ενθουσιασμό, και έξυπνους ανθρώπους που θα μετατρέψουν τις πρωτοπόρες ιδέες σε δυναμικές λύσεις.

 

Καλύτερη Ζωή & Προκλήσεις

 

Στη Bayer πάντα ξεκινάμε από την ακρόαση – γιατί οι πελάτες μας βρίσκονται στην καρδιά όλων όσων κάνουμε.  Οι ανάγκες των πελατών μας και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία, μας δίνουν έμπνευση να αναπτύξουμε ιδέες και να βελτιώσουμε τις ζωές των ανθρώπων.  Ως μέρος της ομάδας της Bayer, καθένας από εμάς χρειάζεται να κατανοεί σε βάθος και να υποστηρίζει τους πελάτες μας ώστε να παρέχουμε προϊόντα και λύσεις που να είναι σημαντικά – τώρα και στο μέλλον.

 

Φήμη  & Επίδραση

 

Η Bayer είναι μια διεθνής εταιρεία όπου μέσα από την επιστήμη φροντίζει να επηρεάσει θετικά το μέλλον βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης όλων των ανθρώπων στον κόσμο. Ως μέρος της ομάδας της Bayer, ενδυναμώνεσαι να βρεις λύσεις στα ερωτήματα που αφορούν τις κορυφαίες προκλήσεις της εποχής μας και δημιουργείς αισθητή επίδραση με τις ιδέες και τις λύσεις στις οποίες καταλήγεις.

 

Γίνετε ένας από εμάς. Με την ένταξή σας στη Bayer, δημιουργείτε δυνατά θεμέλια για μια επιτυχημένη καριέρα.

 

 

Ανάπτυξη των εργαζομένων μας

 

Στην Bayer Ελλάς, ως σύγχρονος εργοδότης, φροντίζουμε να υπάρχει το κατάλληλο περιβάλλον, ώστε οι εργαζόμενοι στην εταιρεία μας και να έχουν ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης της καριέρας τους και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Προσφέρουμε στους εργαζομένους μας άριστες προοπτικές σταδιοδρομίας σε όλο τον κόσμο, σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με ανταγωνιστικές αμοιβές.

 • Οι βασικές αρχές που διέπουν τα προγράμματα ανάπτυξης των εργαζομένων μας είναι:
 • Αξιοποιούμε τα ταλέντα των εργαζομένων μας και μοιραζόμαστε ιδέες, σκέψεις και προοπτικές προς όφελος όλων.
 • Περιμένουμε από τους υπαλλήλους μας να αναλάβουν προσωπική ευθύνη στη διαδικασία ανάπτυξή τους.
 • προωθούμε ενεργά την ανάπτυξη των εργαζομένων μας με στόχο την κάλυψη ανώτερων θέσεων εκ των έσω. Εξασφαλίζουμε την ενεργό συμμετοχή των διευθυντών στην ανάπτυξη των εργαζομένων στα τμήματα τους.
 • Θεωρούμε τον έγκαιρο και συνεχή εντοπισμό των νέων Ηγετών της εταιρείας και την  ανάπτυξη αυτών, βασικά στοιχεία της στρατηγικής μας.
 • Αναγνωρίζουμε την προστιθέμενη αξία που φέρουν στην Bayer οι εξειδικευμένοι συνεργάτες σε κάθε τομέα και φροντίζουμε για την ενίσχυση της εξειδίκευσης τους και της ατομικής τους ανάπτυξης.

 

Η Bayer εκτιμά ότι η ύπαρξη της δυνατότητας μετακίνησης εντός της εταιρείας είναι ένας σημαντικός τρόπος για την ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης. Ο διαδικτυακός τόπος ανακοίνωσης των διαθέσιμων θέσεων εργασίας παγκοσμίως παρέχει σε όλους τους εργαζόμενους μια γρήγορη επισκόπηση των διαθέσιμων κενών θέσεων  εργασίας εντός της εταιρείας, σε όλο τον κόσμο. Κάθε εργαζόμενος είναι ελεύθερος να υποβάλει αίτηση για οποιαδήποτε θέση εργασίας.

 

 

Προσωπική ανάπτυξη μέσω της δια βίου μάθησης

 

Το Τμήμα Εκπαίδευσης της Bayer Ελλάς προετοιμάζει όλους τους εργαζόμενους ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο. Υποστηρίζουμε τη δια βίου μάθηση, για να εξασφαλίζουμε την επιτυχία μας στο μέλλον. Η εταιρεία προσφέρει ένα μεγάλο αριθμό σεμιναρίων και on-line μαθημάτων, όπως επίσης και σύστημα συμβουλευτικής και πρακτικής εκπαίδευσης, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να εφοδιαστούν με τις κατάλληλες δεξιότητες και επαρκή γνώση για την αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής της Bayer.

 

Εξελίσσοντας τη γνώση - Προετοιμάζοντας τους Ηγέτες του αύριο

 

Η Bayer Ελλάς θεωρεί ύψιστης σημασίας την παροχή συνεχούς εκπαίδευσης στους εργαζομένους της, ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους εργαζόμενους που μπορούν να αναλάβουν πιο απαιτητικό ρόλο μέσα στον οργανισμό, και με τον τρόπο αυτό να είναι έτοιμη να καλύπτει κενές ή νέες θέσεις. Η εταιρεία διοργανώνει εσωτερικά ή με τη βοήθεια εξωτερικών ειδικών συμβούλων πληθώρα μαθημάτων που έχουν ως σκοπό την απόκτηση, την διατήρηση, αλλά και την διεύρυνση των εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται στην κάθε θέση εργασίας.

Τα εταιρικά προγράμματα κατάρτισης, επικεντρώνονται επίσης στη βελτίωση των δεξιοτήτων ηγεσίας. Έτσι, από το 2011 προσφέρουμε μια σειρά σεμιναρίων υψηλού επιπέδου πάνω στις Ηγετικές Συμπεριφορές, το πρόγραμμα "Bayer Leadership Excellence", ώστε να προετοιμάσουμε επιλεγμένους εργαζόμενους, ώστε να βελτιώσουν την απόδοση τους στον τρέχοντα ρόλο ή να προετοιμαστούν κατάλληλα για ένα υψηλότερο διευθυντικό βαθμό στην εταιρεία.