Ο Τομέας Φαρμάκων της Bayer Ελλάς

Στον Τομέα Φαρμάκων, τον μεγαλύτερο από τους τρεις τομείς της εταιρείας μας όσον αφορά τις πωλήσεις, επικεντρωνόμαστε στην έρευνα, ανάπτυξη και εμπορία εξειδικευμένων καινοτόμων φαρμάκων που προσφέρουν σημαντικά κλινικά οφέλη στους ασθενείς, κυρίως στους τομείς της καρδιολογίας, της αιματολογίας, της οφθαλμολογίας, της ογκολογίας και της  γυναικολογίας. Επίσης, υποστηρίζουμε την έγκαιρη και ακριβή διάγνωση και διαχείριση των νοσημάτων, μέσα από την ανάπτυξη και διάθεση διαγνωστικού εξοπλισμού για απεικονιστικές εξετάσεις με σκιαγραφικά, μαζί με τα απαραίτητα μέσα σκιαγραφικής αντίθεσης, Με αυτόν τον τρόπο, αντιμετωπίζουμε τις αυξανόμενες απαιτήσεις των ασθενών, των ιατρών, των ασφαλιστικών φορέων και των ρυθμιστικών αρχών.

Μέσα από τα καινοτόμα προϊόντα μας, επιδιώκουμε να επιτύχουμε ένα σημαντικό θεραπευτικό όφελος για τους ασθενείς, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις αυξανόμενες απαιτήσεις της ιατρικής κοινότητας για θεραπευτικές επιλογές και των ασφαλιστικών φορέων για εξορθολογισμό της δαπάνης για την υγεία.

 

Εκτενής έρευνα

 

Οι ερευνητές μας επικεντρώνονται κυρίως στους τομείς της καρδιολογίας, της αιματολογίας, της ογκολογίας και της γυναικολογίας, αναζητώντας συνεχώς νέα μικρά χημικά μόρια είτε νέους βιολογικούς παράγοντες. Η έρευνα συνεχίζεται ακόμη και μετά την έγκρισή των προϊόντων μας, προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε το όφελος των ασθενών μέσω νέων μορφών χορήγησης ή ευρύτερου φάσματος ενδείξεων.

 

Στην περιοχή της ακτινολογίας επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής,  και συστημάτων έγχυσης για αξονική τομογραφία (CT) και μαγνητική τομογραφία (MRI), ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις.

 

Ενίσχυση της Καινοτομίας, μέσα από εξαιρετικές συνεργασίες

 

Επιδιώκουμε την ενίσχυση της έρευνας, μέσα από συνεργασίες και στρατηγικές συμμαχίες με εξωτερικούς εταίρους στον ακαδημαϊκό χώρο και στη βιομηχανία. Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι ισχυρές συμμαχίες προωθούν την καινοτομία και διευκολύνουν την από κοινού ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων που ωφελούν τους ασθενείς. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει μια ποικιλία επιτυχημένων μοντέλων συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των συνεργασιών έρευνας και ανάπτυξης, των συμφωνιών παραχώρησης αδειών κυκλοφορίας, των συμφωνιών συνεργασίας για την προώθηση των προϊόντων, των συνεργασιών ανά ήπειρο και των εξαγορών.

 

Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ανοικτής καινοτομίας της Bayer.

 

Κοινωνική δέσμευση

 

Η Bayer Ελλάς, όντας ενεργό μέλος της Ελληνικής κοινωνίας για περισσότερο από 60 χρόνια, υποστηρίζει ένθερμα διάφορες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση, αλλά και στην ενημέρωση του κοινού πάνω σε θέματα υγείας, όπως την Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης, την Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Εγκεφαλικών, την Παγκόσμια Ημέρα Αιμορροφιλίας και άλλες. Παράλληλα, υποστηρίζει και όλες τις δράσεις ενημέρωσης των αντίστοιχων Ιατρικών Οργανισμών και των Ομάδων ασθενών.

 

Πιστή στη φιλοσοφία της, η Bayer Ελλάς στηρίζει επίσης το σπουδαίο έργο του Συλλόγου Προστασίας των Ελλήνων Αιμορροφιλικών (ΣΠΕΑ), προς όφελος των ατόμων που πάσχουν από την ασθένεια στη χώρα μας.

 

Η συμβολή της Bayer δεν περιορίζεται εκεί. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν οι δράσεις με την μη κυβερνητική οργάνωση «Σκύλοι-Οδηγοί Ελλάδος» που υποστηρίζει άτομα με απώλεια όρασης, και το Νοσοκομείο Παίδων «Αγ. Σοφία».

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον Τομέα των Φαρμάκων στον ιστότοπο www.pharma.bayer.com