Η αποστολή μας «Επιστήμη Για Μία Καλύτερη Ζωή

Η Bayer είναι μια παγκόσμιας κλάσης εταιρεία καινοτομίας με ιστορία πάνω από 150 χρόνια και με βασικές δραστηριότητες στους τομείς της Υγείας και της Γεωργίας. Αναπτύσσουμε νέα μόρια που χρησιμοποιούνται σε καινοτόμα προϊόντα και λύσεις για τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών. Οι δραστηριότητές μας στην Έρευνα και Ανάπτυξη βασίζονται στη βαθιά κατανόηση των βιοχημικών διεργασιών στους ζώντες οργανισμούς.

 

Με τα προϊόντα μας, συμβάλλουμε στην εξεύρεση λύσεων σε μερικές από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας. Ο αυξανόμενος  σε πλήθος και ηλικία παγκόσμιος πληθυσμός απαιτεί βελτιωμένη ιατρική περίθαλψη και επαρκή διάθεση τροφίμων. Η Bayer βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων μέσα από την πρόληψη, την ανακούφιση και τη θεραπεία ασθενειών. Παράλληλα, βοηθάμε στην εξασφάλιση υψηλής ποιότητας τροφίμων, ζωοτροφών και φυτικής προέλευσης πρώτων υλών.

Στόχος μας είναι να επιτύχουμε και να διατηρήσουμε τις ηγετικές θέσεις στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, ώστε να δημιουργούμε αξίας για τους πελάτες, τους μετόχους και τους εργαζομένους μας. Για να επιτύχουμε το στόχο αυτό, έχουμε σχεδιάσει τη στρατηγική μας ώστε να συμβάλλουμε στην επίλυση ορισμένων από τις πιο επείγουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, και όντας αποτελεσματικοί στο έργο μας αυτό,  στοχεύουμε να ενισχύσουμε την οικονομική δύναμη της εταιρείας.

 

 

Οι Αξίες Μας

 

 

H λέξη “LIFE” εμφανίζεται για δεύτερη φορά, ως αρκτικόλεξο των τεσσάρων βασικών αξιών της Bayer. LIFE λοιπόν σημαίνει Leadership – Ηγετική Συμπεριφορά, Integrity - Ακεραιότητα, Flexibility - Eυελιξία και Efficiency - Aποδοτικότητα. Κάθε μία από αυτές τις τέσσερις αξίες ορίζεται με επτά παραδείγματα.

Ηγετική Συμπεριφορά

 • Έχουμε πάθος για τους ανθρώπους και την απόδοση
 • Διαθέτουμε προσωπική ώθηση και ικανότητα να εμπνέουμε και να δίνουμε κίνητρα στους άλλους
 • Λογοδοτούμε για ενέργειες και αποτελέσματα, επιτυχίες και αποτυχίες
 • Αντιμετωπίζουμε τους άλλους δίκαια και με σεβασμό
 • Δίνουμε σαφή αναφορά εγκαίρως και με ειλικρίνεια
 • Διαχειριζόμαστε εποικοδομητικά τις αντιπαραθέσεις
 •  Δημιουργούμε αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

 

Από την οπτική των διευθυντών των τμημάτων

 

 • Προσφέρουμε σαφείς πληροφορίες και καθοδήγηση
 • Σκεφτόμαστε και ενεργούμε στρατηγικά
 • Απαιτούμε και αναγνωρίζουμε την απόδοση
 • Διασφαλίζουμε την συνεχή ανάπτυξη και καθοδήγηση των εργαζομένων μας
 • Αναπτύσσουμε κατάλληλα τα ταλέντα των εργαζομένων μας

Ακεραιότητα

 • Λειτουργούμε ως πρότυπα
 • Συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις σωστές επιχειρησιακές πρακτικές
 • Δείχνουμε εμπιστοσύνη στους άλλους και δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης
 • Ενεργούμε τίμια και αξιόπιστα
 • Ακούμε με προσοχή και επικοινωνούμε καταλλήλως
 • Διασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα: διατηρούμε την ισορροπία μεταξύ βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων και μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
 • Νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους, την ασφάλεια και το περιβάλλον

Ευελιξία

 • Προωθούμε ενεργά την αλλαγή
 • Είμαστε έτοιμοι να προσαρμοζόμαστε σε μελλοντικές τάσεις και ανάγκες
 • Αμφισβητούμε το κατεστημένο
 • Σκεφτόμαστε και ενεργούμε έχοντας υπόψη τους πελάτες μας
 • Αναζητούμε ευκαιρίες και αναλαμβάνουμε υπολογισμένους κινδύνους
 • Είμαστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες και στην αλλαγή
 • Αποδεχόμαστε και κατανοούμε τη δια βίου μάθηση

Αποδοτικότητα

 • Διαχειριζόμαστε τους πόρους έξυπνα
 • Εστιαζόμαστε σε δραστηριότητες που δημιουργούν αξία
 • Ενεργούμε απλά και αποτελεσματικά
 • Παραδίδουμε με το αρμόζον κόστος και την αρμόζουσα ταχύτητα και ποιότητα
 • Επιταχύνουμε την καλή λήψη αποφάσεων
 • Λογοδοτούμε για τη συνέπεια εκτέλεσης
 • Συνεργαζόμαστε για καλύτερες λύσεις