Ο Τομέας Φαρμάκων της Bayer Ελλάς

Ο Τομέας Φαρμάκων (Pharmaceuticals) επικεντρώνεται στα συνταγογραφούμενα προϊόντα, μέσω δύο επιχειρησιακών μονάδων, την μονάδα Γενικών Θεραπευτικών (General Medicine) για τα σκευάσματα στις θεραπευτικές κατηγορίες της καρδιολογίας και της γυναικολογίας, και την μονάδα Ειδικών Θεραπευτικών (Specialty Medicine) για τις θεραπευτικές κατηγορίες της ογκολογίας, της αιματολογίας και της οφθαλμολογίας. Στον τομέα αυτό, περιλαμβάνεται επίσης η επιχειρησιακή μονάδα της Ακτινολογίας (Radiology) που εμπορεύεται διαγνωστικό εξοπλισμό για απεικονιστικές εξετάσεις με σκιαγραφικά, μαζί με τα απαραίτητα μέσα σκιαγραφικής αντίθεσης

Μέσα από τα καινοτόμα προϊόντα μας, επιδιώκουμε να επιτύχουμε ένα σημαντικό θεραπευτικό όφελος για τους ασθενείς, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις αυξανόμενες απαιτήσεις της ιατρικής κοινότητας και των ασφαλιστικών φορέων.

 

Μεσοπρόθεσμα, τα νέα προϊόντα μας που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, όπως το Xarelto ™, το Eylea ™, το Stivarga ™, το Xofigo ™ και το Adempas ™, πρέπει να συμβάλουν στην αύξηση των πωλήσεων. Για να διασφαλιστεί η ανάπτυξή μας σε μακροπρόθεσμη βάση, επεκτείνουμε περαιτέρω τις ερευνητικές μας δραστηριότητες σε μοριακό επίπεδο και αναπτύσσουμε ακόμη περισσότερο την κλινική έρευνα των υποψήφιων ενεργών συστατικών που ανακαλύφθηκαν. Επιπλέον, θα συνεχίσουμε συστηματικά να εμπλουτίζουμε το χαρτοφυλάκιο των υπό ανάπτυξη προϊόντων μας μέσω εμπορικών συμφωνιών και εξαγορών.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον Τομέα των Φαρμάκων στον ιστότοπο www.pharma.bayer.com