Ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας της Bayer Ελλάς

Στόχος είναι να είναι δυνατή η παραγωγή επαρκών ποσοτήτων τροφίμων, ζωοτροφών, φυτικών ινών και ανανεώσιμων πρώτων υλών για τον αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό, μέσα από την περιορισμένη διαθέσιμη γη. Αυτή είναι η αποστολή του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας, ο οποίος δραστηριοποιείται στις αγορές της φυτοπροστασίας, των σπόρων και των μη γεωργικών εφαρμογών.

Ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας ευθυγραμμίζεται με τις μακροπρόθεσμες τάσεις της σύγχρονης γεωργίας Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της γεωργικής βιομηχανίας με καινοτόμες λύσεις που επιτρέπουν την παραγωγή επαρκούς ποσότητας και υψηλής ποιότητας τροφίμων, ζωοτροφών και ανανεώσιμων πρώτων υλών για τον αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό, παρά την περιορισμένη αρόσιμη γη.

 

Θέλουμε να συμβάλουμε στην εξασφάλιση τροφής σε όλο τον κόσμο, μέσα από μία προσέγγιση φιλική προς το περιβάλλον και με την ανάπτυξη της παραγωγικότητας με βιώσιμο τρόπο. Η δύναμη μας προέρχεται από την Καινοτομία, κασι μέσα από την Καινοτομία μπορούν να ωφεληθούν τόσο τους πελάτες μας όσο και η κοινωνία ως σύνολο και να αποτελέσει την πηγή της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης μας. Η στρατηγική του Τομέα βασίζεται σε τρεις ακρογωνιαίους λίθους: την πρωτοπορία στην καινοτομία, την ενίσχυση της πελατοκεντρικής προσέγγισης και την προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξη αειφόρων γεωργικών πρακτικών.

Καινοτομία για τη γεωργία

 

Για να προχωρήσουμε στην καινοτομία και να αναπτύξουμε ολιστικές λύσεις, αξιοποιούμε την εμπειρία μας που συνδυάζει τη βαθιά γνώση στην τεχνολογία των σπόρων, με την εκτεταμένη εμπειρία στη χημική και βιολογική φυτοπροστασία. Με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με βελτιωμένες και καινοτόμες λύσεις προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες τοπικές απαιτήσεις. Καινοτόμες τεχνολογίες εφαρμόζονται ολοένα και περισσότερο στην έρευνα και την ανάπτυξη, προκειμένου να ενισχυθεί το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας.

Επικέντρωση στον πελάτη

 

Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής μας είναι η επικέντρωση στον πελάτη κατά μήκος όλης της γραμμής παραγωγής και διάθεσης τροφίμων, από την καλλιέργεια στο χωράφι, μέχρι και την διάθεση τους ως τελικό προϊόν στους καταναλωτές. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες λύσεις για τις πιο σημαντικές καλλιέργειες. Απαντώντας στην αυξανόμενη χρήση ψηφιακών μέσων και στη γεωργία, σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε ψηφιακές πλατφόρμες και εφαρμογές, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους παραγωγούς συστάσεις και προτάσεις για τη βελτίωση των αποδόσεών τους, με βιώσιμο, πάντα, τρόπο. Επιδιώκουμε επίσης να στηρίξουμε μικροκαλλιεργητές σε αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες αγορές με ειδικά προσαρμοσμένες και βιώσιμες λύσεις που τους βοηθούν να βελτιστοποιούν τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής και να βελτιώνουν το βιοτικό τους επίπεδο.

Δέσμευση για βιώσιμη γεωργία

 

Σύμφωνα με τη δέσμευσή μας για βιώσιμη γεωργία, προωθούμε και βελτιώνουμε τις αντίστοιχες γεωργικές πρακτικές. Επιπλέον, επεκτείνουμε συνεχώς τις επιτυχημένες συνεργασίες μας μέσω του προγράμματος Food Chain Partnership. Στην προσπάθεια αυτή, συνεργαζόμαστε με όλους τους συμμετέχοντες στην γραμμή παραγωγής και διάθεσης τροφίμων για τη διατήρηση και αύξηση των αποδόσεων και την ικανοποίηση των κριτηρίων ποιότητας. Επίσης, με την πρωτοβουλία Bayer Forward Farming, συνεργαζόμαστε με τους αγρότες για να αναπτύξουμε και να προωθήσουμε καινοτόμες λύσεις για τις αντίστοιχες καλλιέργειες και να διευκολύνουμε τη βιώσιμη γεωργία.

Η συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση αυτών των στρατηγικών προτεραιοτήτων. Για να βρούμε καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γεωργία, διατηρούμε πολυάριθμες συνεργασίες με κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα και εταίρους από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον Τομέα της Επιστήμης Γεωργίας στη χώρα μας, στον ιστότοπο www.cropscience.bayer.gr