Διαφάνεια στην μεταφορά αξιών προς Επαγγελματίες Υγείας

Μεταφορά αξιών προς Επαγγελματίες Υγείας

Η Bayer έχει δεσμευτεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις οικονομικές σχέσεις της με τους επαγγελματίες υγείας και πιστεύει ότι αυτό δημιουργεί εμπιστοσύνη στην καινοτόμο φαρμακευτική βιομηχανία.

Οφέλη συνεργασίας ασθενών και κοινωνίας στην έρευνα

 

Η συνεργασία μεταξύ της φαρμακοβιομηχανίας και των επαγγελματιών υγείας έχει δώσει πολυάριθμα καινοτόμα φάρμακα που άλλαξαν τον τρόπο που πολλές ασθένειες επηρεάζουν τη ζωή μας. Εμείς στην Bayer είμαστε πεπεισμένοι ότι η στενή συνεργασία και η συνεχής εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας είναι το κλειδί για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτων για τους ασθενείς που προσπαθούμε να βοηθήσουμε.

 

Πώς συνεργάζεται η Bayer με τους Επαγγελματίες Υγείας

Φαρμακευτική Βιομηχανία - Επαγγελματίες Υγείας: Μια άκρως Ρυθμιζόμενη Σχέση

 

Όταν συνεργαζόμαστε με ιατρικούς εμπειρογνώμονες, συμμορφωνόμαστε με τους υπάρχοντες νόμους και τους κανονισμούς που περιγράφουν με σαφήνεια την αλληλεπίδραση μεταξύ της βιομηχανίας και των επαγγελματιών υγείας, π.χ. νόμους της υγειονομικής περίθαλψης και τους κλαδικούς κώδικες. Επιπλέον, οι κανόνες αυτοί τροποποιήθηκαν από διάφορους κανονισμούς διαφάνειας, όπως ο νόμος Sunshine Act στις ΗΠΑ, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της EFPIA στην Ευρώπη και ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ στην Ελλάδα, καθώς και διάφορες τοπικές νομικές υποχρεώσεις υποβολής καταστάσεων παροχών (άρθρο 66, παρ.7α ν.4316/2014ΦΕΚ Α270/24.12.2014). Και σεβόμαστε πλήρως την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα των επαγγελματιώναυτών.

 

Τι είναι ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της Efpia

 

Εφαρμογή του Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA

 

Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA) αλλά και ως μέλος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιριών Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και σύμφωνα με τις αξίες της εταιρείας μας, υποστηρίζουμε πλήρως τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA/ΣΦΕΕ. Σύμφωνα με τον κώδικα αυτό, η Bayer θα δημοσιοποιήσει τη μεταφορά αξιών προς επαγγελματίες υγείας και επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς στην ιστοσελίδα της Bayer παγκόσμια και τοπικά.

 

Τι είναι ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της Efpia

Τι είναι ο Νόμος Δημοσιοποίησης

 

 

 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσιοποίησης της EFPIA/ΣΦΕΕ η Bayer θα δημοσιοποιεί τις παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.