Bayer Ελλάς

Η δυναμική παρουσία της Bayer στην Ελλάδα

Η Bayer είναι μια εταιρεία Καινοτομίας με ιστορία για περισσότερο από 150 χρόνια με κύριους άξονες εξειδίκευσης την υγεία και τη γεωργία. Έχουμε αναπτύξει νέες δραστικές ουσίες, που χρησιμοποιούνται σε καινοτόμα προϊόντα και λύσεις για τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών. Η Έρευνα και Ανάπτυξη του Ομίλου βασίζεται στη βαθιά κατανόηση των βιοχημικών διεργασιών που κατέχουμε για όλους τους ζώντες οργανισμούς.

 

Μετά τον οικονομικό και νομικό διαχωρισμό του Τομέα Πολυμερών υλικών υψηλής τεχνολογίας (MaterialScience), ως εταιρία με την επωνυμία Covestro, η Bayer στοχεύει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στις Βιοεπιστήμες. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία ανδιοργανώνει τη δομή της και από την 1η Ιανουαρίου 2016, οι Τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρίας διαμορφώνονται ως εξής:

  • Τομέας Φαρμάκων (Pharmaceuticals)
  • Τομέας Υγείας των Καταναλωτών (Consumer Health) και
  • Τομέας Επιστήμης Γεωργίας (Crop Science)

 

Και οι τρεις επιχειρηματικοί τομείς κατέχουν ηγετικές θέσεις σε αγορές που αναπτύσσονται μέσα από την Καινοτομία. Και οι τρεις σε συνδυασμό συνθέτουν ένα ισχυρό, ελκυστικό και ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο που είναι πιο ανθεκτικό στις διακυμάνσεις της Οικονομίας και σε ενδεχόμενους κινδύνους. Και όλοι οι τομείς βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του ισχυρού ονόματος της  Bayer.

 

Η Bayer Hellas ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα για περισσότερο από 60 χρόνια, κυρίως μέσω της πώλησης, διάθεσης και προώθησης των προϊόντων της Bayer AG και στους τρεις τομείς δραστηριοποίησης. Πριν από την ίδρυση της θυγατρικής εταιρείας στη χώρα, τα προϊόντα της Bayer διαθέτονταν από διάφορες τοπικές επιχειρήσεις.

 

Στην Bayer λειτουργούμε με βιώσιμο τρόπο και αντιμετωπίζουμε ως υπεύθυνοι εταιρικοί πολίτες τις κοινωνικές και ηθικές ευθύνες μας, σεβόμενοι παράλληλα τα συμφέροντα όλων όσων συμμετέχουν στις επιχειρηματικές μας προσπάθειες. Το 2015 η Bayer Ελλάς απαριθμούσε 319 εργαζομένους και οι πωλήσεις ανήλθαν σε 172 εκατ. ευρώ. Εκτός από τα κεντρικά γραφεία της Αθήνας, υπάρχουν επίσης γραφεία και στη Θεσσαλονίκη.

 

Η εταιρία Covestro* είναι μία κορυφαία εταιρία πολυμερών υλικών υψηλής τεχνολογίας και αναπτύσσει καινοτόμες λύσεις για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών καθημερινής χρήσης. Στην Ελλάδα η νέα αυτή εταιρία εκπροσωπείται από την εταιρία MSGlobalGreece.

Οργάνωση της Bayer Ελλάς

 

Η Bayer Ελλάς δραστηριοποιείται και στους τρεις επιχειρησιακούς τομείς της μητρικής εταιρείας, δηλαδή τον Τομέα Φαρμάκων (Pharmaceuticals), τον Τομέα Υγείας των Καταναλωτών (Consumer Health) και τον Τομέα Επιστήμης Γεωργίας (Crop Science). Τα εμπορικά τμήματα υποστηρίζονται από τα τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών.

 

O Τομέας Φαρμάκων (Pharmaceuticals) περιλαμβάνει τα συνταγογραφούμενα προϊόντα και συγκεκριμένα στις θεραπευτικές κατηγορίες της καρδιολογίας, της γυναικολογίας της ογκολογίας, της αιματολογίας και της οφθαλμολογίας. Στον τομέα αυτό, περιλαμβάνεται επίσης το τμήμα Ακτινολογίας (Radiology) που εμπορεύεται διαγνωστικό εξοπλισμό για απεικονιστικές εξετάσεις με σκιαγραφικά, μαζί με τα απαραίτητα μέσα σκιαγραφικής αντίθεσης. Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

Ο Τομέας Υγείας των Καταναλωτών (Consumer Health) ασχολείται κυρίως με μη συνταγογραφούμενα προϊόντα στην δερματολογία, με συμπληρώματα διατροφής, αναλγητικά, αντιόξινα, με προϊόντα για την αντιμετώπιση αλλεργικών αντιδράσεων, αλλά και του κρυολογήματος και της γρίπη, με προϊόντα για την φροντίδα των ποδιών, αλλά και με αντηλιακά. Τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνουν πολύ γνωστά παγκοσμίως ονόματα, όπως το Claritin™, η Ασπιρίνη, τα προϊόντα Bepanthol™, το Canesten™, και τα αντηλιακά Coppertone™. Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

Ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας (Crop Science), δραστηριοποιείται στο χώρο της φυτοπροστασίας, των σπόρων και των μη γεωργικών μεθόδων ελέγχου των παρασίτων. Ο Τομέας διακρίνεται σε δύο επιχειρησιακές μονάδες: τη μονάδα Φυτοπροστασίας και Σπόρων και τη μονάδα Επιστήμης του Περιβάλλοντος. Η μονάδα Φυτοπροστασίας και Σπόρων διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο σπόρων υψηλής αξίας, μαζί με καινοτόμα χημικά και βιολογικά προϊόντα για την προστασία των φυτών, ενώ ταυτόχρονα παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες στους πελάτες της, για να υποστηρίξει τη σύγχρονη, βιώσιμη γεωργία. Η μονάδα Επιστήμης του Περιβάλλοντος επικεντρώνεται σε μη γεωργικές εφαρμογές, με ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών ελέγχου των παρασίτων, με εφαρμογές από το σπίτι και τον κήπο μέχρι τη δασοκομία. Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

Τα Γραφεία μας

Τα κεντρικά γραφεία της Bayer Ελλάς βρίσκονται στο Μαρούσι, στην Αθήνα, στην οδό Σωρού. Επίσης, υπάρχουν γραφεία της Bayer  στη Θεσσαλονίκη.

 Κεντρικά Γραφεία: Σωρού 18 – 20

                             Μαρούσι - Αθήνα

                             GR 15125

 

Γραφεία Θεσσαλονίκης: Βιομηχανική περιοχή Σίνδου

                                   Έξοδος Γ- Οδός 14, Ο.Τ. 53 Β

                                   GR 57022

 

Βασικά αριθμητικά δεδομένα για την Bayer Ελλάς

Πωλήσεις 2015: 172.000.000 €

Αριθμός εργαζομένων 2015: 319

Ισολογισμός