Επικοινωνία

Επικοινωνία

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την Bayer Ελλάς, μπορείτε να απευθυνθείτε:

 

Στο τηλέφωνο… 210 618 75 00

Στη διεύθυνση … Σωρού 18-20, Μαρούσι (Τ.Κ. 151 25)

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση… info.gr@bayer.com

Προϊόντα για ανθρώπινη χρήση

Τα προϊόντα για ανθρώπινη χρήση περιλαμβάνουν τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ), τα συμπληρώματα διατροφής και τα καλλυντικά.

Για πληροφορίες σχετικά με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα και τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, πατήστε εδώ

Για πληροφορίες σχετικά με τα καλλυντικά, πατήστε εδώ

Για αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών ή παραπόνων σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων για ανθρώπινη χρήση της Bayer, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε σε επαγγελματία υγείας (π.χ. ιατρό ή φαρμακοποιό), στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή στην Bayer Ελλάς στο τηλ. 210 6187500, fax: 210 6187 522, email: drugsafety.greece@bayer.com ή πατήστε εδώ

Για αναφορά τεχνικών παραπόνων, παραπόνων ποιότητας, πατήστε εδώ

Για παραγγελίες προϊόντων ανθρώπινης χρήσης, πατήστε εδώ

Προϊόντα και λύσεις για βιώσιμη γεωργία

Η Bayer Ελλάς υποστηρίζει την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας στη χώρα μας, βοηθώντας μέσα από τα προϊόντα και τις ολοκληρωμένες λύσεις που παρέχει στην εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας & υψηλής ποιότητας τροφής και διασφαλίζοντας τη δημόσια υγεία.

Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις ολοκληρωμένες λύσεις στη Γεωργία, πατήστε εδώ

Για αναφορά τεχνικών παραπόνων / παραπόνων ποιότητας, πατήστε εδώ

Για παραγγελίες προϊόντων φυτοπροστασίας, πατήστε εδώ

Εργασία και καριέρα στην Bayer Ελλάς

H Bayer ακολουθεί μια εργασιακή πολιτική βασισμένη στις αξίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη, συνδυάζοντας την κοινωνική ευθύνη με την εταιρική κουλτούρα υψηλών επιδόσεων. Η στρατηγική της εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων βασίζεται στις αξίες LIFE του Ομίλου Bayer (Ηγετική Συμπεριφορά, Ακεραιότητα, Ευελιξία και Αποδοτικότητα) και τις βασικές αρχές ηγεσίας.

Για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και για την κατάθεση βιογραφικών, πατήστε εδώ

Ο ιστότοπος www.bayer.gr

Για ερωτήσεις και σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου, παρακαλώ χρησιμοποιείστε τη φόρμα που ακολουθεί:

Στείλτε μας την ερώτηση σας (τα πεδία με * είναι υποχρεωτικά)
Η βιολογική ανταπόκριση στα φαρμακευτικά προϊόντα μπορεί να διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν είναι δυνατό να ανιχνευθούν όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες (παρενέργειες) που σχετίζονται με τη χρήση των φαρμάκων κατά τη διάρκεια της κλινικής ανάπτυξης, ακόμη και από τις πιο ενδελεχείς κλινικές δοκιμές. Η καταγραφή όσο το δυνατόν περισσότερων συμβαμάτων από πηγές παγκοσμίως, ωστόσο σπάνια μπορεί να αντικατοπτρίζεται σε απόλυτους αριθμούς, είναι ύψιστης σημασίας για τη συνεχή παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων (φαρμακοεπαγρύπνηση). Για την Bayer μία παγκόσμια φαρμακευτική εταιρεία, η φαρμακοεπαγρύπνηση αποτελεί βασική προτεραιότητα, πέραν από την απλή συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς. Η συμβολή σας είναι σημαντική, είτε ως ασθενής, είτε ως επαγγελματίας υγείας, ώστε να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις πλέον ενημερωμένες πληροφορίες ασφάλειας για τα προϊόντα της Bayer. Εάν θέλετε να αναφέρετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια ή παράπονο σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων για ανθρώπινη χρήση της Bayer, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε σε επαγγελματία υγείας (π.χ. ιατρό ή φαρμακοποιό), στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή στην Bayer Ελλάς στο τηλ. 210 6187500, fax: 210 6187 522, email: drugsafety.greece@bayer.com ή πατήστε εδώ

Η Bayer αναγνωρίζει τη σημασία της διαφύλαξης της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και την αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα. Συνεπώς, συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα επικοινωνίας σύμφωνα με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρίας μας.